Welsh GIFs Marathon to celebrate Shwmae Su’mae Day

To celebrate this year’s Shwmae Su’mae day on the 15th of October, the digital illustration company Mwydro will undertake a live Welsh GIF Designing Marathon on her Instagram channel. The event will provide a unique opportunity for the public to select which Welsh words and phrases they’d like to see in GIF form on socialContinue reading “Welsh GIFs Marathon to celebrate Shwmae Su’mae Day”

Marathon GIFs Cymraeg i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae

I ddathlu diwrnod Shwmae Su’mae eleni ar y 15fed o Hydref, mi fydd cwmni darlunio digidol Mwydro yn ymgymryd â Marathon Dylunio GIFs Cymraeg byw ar ei sianel Instagram. Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle unigryw i’r cyhoedd dewis a dethol pa eiriau a dywediadau Cymraeg hoffent weld ar ffurf GIF i gyfryngau cymdeithasol, aContinue reading “Marathon GIFs Cymraeg i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae”

GIFs are great for.. Having Fun!

In this new series, I’ll be quickly sharing a few fab uses for animated GIF stickers! First up, it’s Having Fun! When selling a service or product on social media, it can often feel like you’re nagging on your clients, or repeating yourself non stop. You fear that you’re boring your clients, or coming acrossContinue reading “GIFs are great for.. Having Fun!”

5 Tips for Tacking Insta Story Stage Fright.

We’ve all heard the Social Media Coaches go on, “the best way to engage with your audience is to show your face. Show them the person behind the business!”. But when you’re stood in your living room trying to find a quiet few minutes and a big bucket of confidence to ‘show-up’ on video inContinue reading “5 Tips for Tacking Insta Story Stage Fright.”

Welcome to Mwydro!

To reflect the development in the business’ services, Cardiau Mwydro has today (27.05.21) taken the exciting step to re-brand to Mwydro! Since establishing the business back in March 2019, I’ve been fortunate to see the business develop and grow so much. And since receiving a grant to purchase an iPad and printer thanks to theContinue reading “Welcome to Mwydro!”

Chwefror

Mae hi’n stori debyg pob blwyddyn, ond waw aeth Chwefror heibio’n sydyn!  A nawr mae un o fy hoff fisoedd wedi dod – mis Mawrth! Dwi wrth fy modd gyda’r gwanwyn, a does dim byd yn curo mynd am dro i weld Cennin Pedr yn tyfu ac wyn bach yn y caeau! Jest gobeithio byddContinue reading “Chwefror”

Ionawr

A dyna ni, y mis sy’n aml yn teimlo fel yr un fwyaf hir o bob un drosodd! A’r mis bach o’m blaenau ni nawr. Yn sicr, mae hi wedi bod yn fis anodd, ond rhaid dweud dwi’n andros o ddiolchgar fod gennyf i Cardiau Mwydro a fy nghwsmeriaid ffyddlon i’m nghadw i’n brysur. DwiContinue reading “Ionawr”

Rhagfyr

A dyna ni, diwedd flwyddyn go wahanol! Wrth edrych yn ôl dwi’n synnu gymaint sydd wedi digwydd – er yn aml i sawl diwrnod teimlo fel bod dim byd o gwbl yn disgwydd! Roedd 2020 yn flwyddyn fawr i mi, wrth i mi symud i fyw ddwywaith (y tro cyntaf diwrnod cyn y cyfnod cloContinue reading “Rhagfyr”

Tachwedd

Mis arall wedi hedfan mynd, ac un prysur iawn hefyd! Od iawn yw meddwl y bydd hi’n tynnu at flwyddyn cwbl newydd erbyn i mi ysgrifennu’r blog nesaf. Be ‘da chi’n feddwl o fy header i fis Tachwedd? Dwdl bach wedi’i ysbrydoli o lun o ffrind wnes i dynnu pan yn mynd am dro. MaeContinue reading “Tachwedd”