I’m going back to basics!

Happy New Year! I’m starting the new year with a bang and launching a brand new range of products tonight, Sunday the 8th of January at 7pm. The new collection will be sold on Mwydro’s Etsy shop and will feature: Back to my roots If you’re new to Mwydro, you may not know that theContinue reading “I’m going back to basics!”

What is Surface Design?

Recently you may have seen me chatting about my surface design work. For those less familiar with it I thought I’d give a quick overview, plus the kind of Surface Design services available as part of Mwydro’s offerings. Surface design is any type of artwork (pattern, illustration, hand lettering, etc.) made by a designer that is intendedContinue reading “What is Surface Design?”

Reasons to invest in a business website and e-mail

In order to get GIFs in the public search bar, businesses are required to have their own website and e-mail domain to reach the eligibility criteria. So, if this is your only barrier to access Mwydro’s GIF service, here are a few points on why having a website and e-mail address may be beneficial forContinue reading “Reasons to invest in a business website and e-mail”

Dylunio GIFs yn fyw!

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y GIF, bydd Mwydro yn mynd i Instagram nos Lun yma’r 5ed o Fedi am 8pm i gynnal sesiwn dylunio GIFs byw. Y peth fwyaf cyffrous yw’r ffaith bod yno le i chi yn y digwyddiad hwn cael dweud eich dweud a chyflwyno eich ceisiadau am eiriau a dywediadau hoffech weldContinue reading “Dylunio GIFs yn fyw!”

Mwydro yn yr Eisteddfod!

Blog byr yw hwn i’ch hysbysu y bydd Mwydro yn yr Eisteddfod! Wedi i mi fod y fuddugol yn nigwyddiad #HacYGymraeg gan Llywodraeth Cymru ac M-SParc rhai wythnosau’n ôl, dwi wedi cael gwahoddiad i ymuno mewn banel drafod am dechnoleg a’r iaith Gymraeg. Cynhelir y panel drafod yn y Y Sfferen, y Babel Wyddoniaeth arContinue reading “Mwydro yn yr Eisteddfod!”

When was the last time you showed up in your business?

Today it’s #NationalSelfieDay, and so to mark the occasion I wanted to ask the question to fellow business owners – when was the last time you showed your face in an image or video on your business’ social media sites? Why does it matter? Where you may worry about looking silly or vain, showing theContinue reading “When was the last time you showed up in your business?”

Virtual Mastering Instagram Stories Workshop!

Gofynnwch a fe gewch!🙌 Ar Nos Fercher yr 22ain o Fehefin rhwng 6.30 a 8pm, mi fyddai’n arwain fy ngweithdy Meistroli Straeon Instagram yn rhithiol, yn fyw ac am ddim! Cyfle i chi ddod i ddysgu popeth rydych chi angen gwybod am Straeon Instagram a sut i wneud y gorau ohonynt i’ch busnes. Bydd yContinue reading “Virtual Mastering Instagram Stories Workshop!”

Croeso i Lois!

𝗥𝗵𝗼𝘄𝗰𝗵 𝗴𝗿𝗼𝗲𝘀𝗼 𝗺𝗮𝘄𝗿 𝗶 𝗟𝗼𝗶𝘀, 𝗖𝘆𝗻𝗼𝗿𝘁𝗵𝘄𝘆𝘆𝗱𝗱 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗴𝗼𝗹 𝗻𝗲𝘄𝘆𝗱𝗱 𝗠𝘄𝘆𝗱𝗿𝗼! Am y tri mis nesaf, diolch i gefnogaeth Llwyddo’n Lleol, bydd Lois yn gweithio a Mwydro fel Cynorthwyydd Creadigol i’r cwmni. O fewn ei rôl bydd hi’n cefnogi gwaith presennol Mwydro, yn ogystal â helpu gyda datblygu syniadau newydd i’r busnes – felly gwyliwch y gofodContinue reading “Croeso i Lois!”