Gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg… un GIF ar y tro.

Dyna’r gobaith gan Sioned Young o Gaernarfon, sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro, gyda’i phrosiect newydd #HacYGymraeg. O fewn ei phrosiect, mae Sioned yn cydweithio gyda disgyblion uwchradd a chynradd Gogledd Cymru i ddylunio a hyrwyddo cyfres o sticeri GIFs Enwau Lleoedd Cymraeg. Mae sticeri GIFs yn ddelweddau wedi’i animeiddio a gellir eu defnyddio ar amrywContinue reading “Gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg… un GIF ar y tro.”

I’m going back to basics!

Happy New Year! I’m starting the new year with a bang and launching a brand new range of products tonight, Sunday the 8th of January at 7pm. The new collection will be sold on Mwydro’s Etsy shop and will feature: Back to my roots If you’re new to Mwydro, you may not know that theContinue reading “I’m going back to basics!”

What is Surface Design?

Recently you may have seen me chatting about my surface design work. For those less familiar with it I thought I’d give a quick overview, plus the kind of Surface Design services available as part of Mwydro’s offerings. Surface design is any type of artwork (pattern, illustration, hand lettering, etc.) made by a designer that is intendedContinue reading “What is Surface Design?”

Dylunio GIFs yn fyw!

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y GIF, bydd Mwydro yn mynd i Instagram nos Lun yma’r 5ed o Fedi am 8pm i gynnal sesiwn dylunio GIFs byw. Y peth fwyaf cyffrous yw’r ffaith bod yno le i chi yn y digwyddiad hwn cael dweud eich dweud a chyflwyno eich ceisiadau am eiriau a dywediadau hoffech weldContinue reading “Dylunio GIFs yn fyw!”

Mwydro yn yr Eisteddfod!

Blog byr yw hwn i’ch hysbysu y bydd Mwydro yn yr Eisteddfod! Wedi i mi fod y fuddugol yn nigwyddiad #HacYGymraeg gan Llywodraeth Cymru ac M-SParc rhai wythnosau’n ôl, dwi wedi cael gwahoddiad i ymuno mewn banel drafod am dechnoleg a’r iaith Gymraeg. Cynhelir y panel drafod yn y Y Sfferen, y Babel Wyddoniaeth arContinue reading “Mwydro yn yr Eisteddfod!”

Straeon Instagram – Trafod Mythiau

Haia, Lois ‘dw i, Cynorthwyydd Creadigol Mwydro a dyma fy mlog cyntaf i! Erbyn hyn, love it or hate it, mae’r mwyafrif ohonom ni’n gyfarwydd efo ‘Instagram Stories’ ers iddynt eu cyflwyno yn ôl yn 2017. I’r rhai sydd ddim – mae ‘Instagram Stories’ yn nodwedd o ap Instagram sy’n galluogi defnyddwyr i bostio lluniauContinue reading “Straeon Instagram – Trafod Mythiau”

Croeso i Lois!

𝗥𝗵𝗼𝘄𝗰𝗵 𝗴𝗿𝗼𝗲𝘀𝗼 𝗺𝗮𝘄𝗿 𝗶 𝗟𝗼𝗶𝘀, 𝗖𝘆𝗻𝗼𝗿𝘁𝗵𝘄𝘆𝘆𝗱𝗱 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗴𝗼𝗹 𝗻𝗲𝘄𝘆𝗱𝗱 𝗠𝘄𝘆𝗱𝗿𝗼! Am y tri mis nesaf, diolch i gefnogaeth Llwyddo’n Lleol, bydd Lois yn gweithio a Mwydro fel Cynorthwyydd Creadigol i’r cwmni. O fewn ei rôl bydd hi’n cefnogi gwaith presennol Mwydro, yn ogystal â helpu gyda datblygu syniadau newydd i’r busnes – felly gwyliwch y gofodContinue reading “Croeso i Lois!”

I’m running my first ever workshop!

As an exiting step for Mwydro, this month I’ll be running my first ever in-person workshop. Well, two as a matter of fact! My Mastering Instagram Stories Workshop will provide small business owners with all the information and guidance they need to utilise their business’ Instagram Stories to the best of its abilities. I’ve createdContinue reading “I’m running my first ever workshop!”

It often starts with a problem…

The other week I had the great pleasure of chatting with Leri, child yoga teacher and owner of Iogis Bach as part of my Mwydro gyda… series. In our conversation we found we had many things in common, from our connections to Dyffryn Nantlle to our involvement in the Llwyddo’n Lleol programme. But an interestingContinue reading “It often starts with a problem…”

GIFs are great for.. Having Fun!

In this new series, I’ll be quickly sharing a few fab uses for animated GIF stickers! First up, it’s Having Fun! When selling a service or product on social media, it can often feel like you’re nagging on your clients, or repeating yourself non stop. You fear that you’re boring your clients, or coming acrossContinue reading “GIFs are great for.. Having Fun!”

English (UK)