ABOUT

Helo! Sioned ydw i – sylfaenydd Mwydro! Dwi’n darlunydd yn fy amser sbâr ac wedi fy lleoli yng Nghaernarfon. Dwi’n arbenigo mewn dyluniadau steil cartŵn llawen – gyda chariad am greu pecynnau GIFs wedi’i bersonoli i fusnesau.

Mi wnes i sefydlu’r busnes nol ym Mawrth 2019, yn wreiddiol o dan yr enw Cardiau Mwydro. Mae’r busnes o dan ei enw newydd Mwydro wedi esblygu i gynnwys llu o wasanaethau dylunio, gan gynnwys Dylunio GIFs a gwaith Dylunio Comisiwn. Ond, mae cardiau unigryw wedi’i bersonoli gyda chaligraffi llaw yn parhau i fod yn rhan bwysig o’r busnes, a’n parhau i gael ei werthu ar Etsy.

Pan ddwi ddim yn gweithio ar y busnes dwi’n gweithio yn llawn amser i elusen leol yn cefnogi datblygiad cymunedol. Dwi’n caru rhedeg Mwydro yn fy amser sbâr fel allbwn creadigol ac fel ffordd o gyfarfod perchnogion busnes eraill fel y fi!


Hi there, I’m Sioned – founder of Mwydro! I’m a side-hustle illustrator based in Caernarfon, Wales. I specialise in cartoon-style, upbeat digital drawings – with a particular passion for creating bespoke animated GIF packages for businesses. 

Originally founded in March 2019 as Cardiau Mwydro, the business under its new name Mywdro has now evolved to include a wide range of digital illustration services, including GIF Design and Commissioned Work. But unique cards finished with hand-drawn calligraphy remain an important part of the business, and continue to be sold on Etsy. 

When I’m not busy with the business, I work full-time for a local charity supporting community development. I love running Mwydro in my spare time as a creative release and a way of meeting other passionate small business owners.

Clients Include:
Bro 360, Tafwyl, YesCymru, Cartref Clyd Home, Silver Cuddles, Coed Y Ddraig, FacesByPoppy, Mwnci, The Soap Mine, Bragdy Cybi and many more!

Designs Featured on: Prynhawn Da, Heno, Wales Online, Am Dro

I am always happy to discuss new projects, and can be contacted here.

Welsh Wreath Desgn for Silver Cuddles
Badges Collection for Pethau Pert (Illustrations by Mwydro)
Welsh Lady Design for Cartref Clyd Home
Welsh Wreath Design for Silver Cuddles

%d bloggers like this: