ABOUT

Hi there, I’m Sioned – founder of Mwydro! I’m a digital illustrator based in Caernarfon, Wales. My mission is to give businesses the tools to stand out from the crowd online.
Helo! Sioned ydw i – sylfaenydd Mwydro! Dwi’n darlunydd digidol ac wedi fy lleoli yng Nghaernarfon. Fy mwriad yw rhoi’r adnoddau i fusnesau allu sefyll allan o’r dorf ar-lein.

Mi wnes i sefydlu’r busnes nol ym Mawrth 2019, yn wreiddiol o dan yr enw Cardiau Mwydro. Mae’r busnes o dan ei enw newydd Mwydro wedi esblygu i gynnwys llu o wasanaethau dylunio, gan gynnwys Dylunio GIFs a gwaith Dylunio Comisiwn. Ond, mae cardiau unigryw wedi’i bersonoli gyda chaligraffi llaw yn parhau i fod yn rhan bwysig o’r busnes, a’n parhau i gael ei werthu ar Etsy.

Dwi wrth fy modd yn Mwydro, a’n ddiweddar wedi cychwyn cyfres newydd ar fy nhudalen Instagram, Mwydro gyda… ble dwi’n eistedd i sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le gyda pherchennog busnes bach arall. Ar fy Instagram fe gewch chi hefyd ddod o hyd i nifer o top-tips defnyddiol i berchnogion busnesau bach ar sut i wneud i’ch busnes sefyll allan ar-lein.

Pan ddwi ddim yn gweithio ar y busnes dwi’n gweithio i elusen leol yn cefnogi datblygiad cymunedol. Dwi’n caru rhedeg Mwydro yn fy amser sbâr fel allbwn creadigol ac fel ffordd o gyfarfod perchnogion busnes eraill fel y fi!

Originally founded in March 2019 as Cardiau Mwydro, the business under its new name Mywdro has now evolved to include a wide range of digital illustration services, including GIF Design and Commissioned Work. But unique cards finished with hand-drawn calligraphy remain an important part of the business, and continue to be sold on Etsy. 

I love to Mwydro (which means chatting a lot in Welsh), and I’ve recently launched a new series called Mwydro gyda… where I sit down and put the world in its place with a fellow small business owner. On my Instagram you can also find plenty of top tips for small businesses on unique ways onhow to stand out from the crowd online.

When I’m not busy with the business, I work for a local charity supporting community development. I love running Mwydro in my spare time as a creative release and a way of meeting other passionate small business owners.

GIF & Illustration Clients

 • Anna Gwenllian
 • Bro360
 • BrittneyCEO
 • Bragdy Cybi
 • Coed y Ddraig
 • Clyd
 • Faces by Poppy
 • Freelance Lifestyle
 • Gemwaith gan Anest
 • Gwna Harbour
 • Lora Wyn
 • Mirsi
 • Mudiad Meithrin
 • Pethau Pert
 • Physio Mon
 • Podiau Mon
 • Siop Cwlwm
 • Sbarduno
 • Snowdonia Wagyu
 • Tafwyl
 • The Gweithdy

For examples of my work and price list, click here

Work Featured on: Prynhawn Da, Heno, Wales Online, Am Dro

I am always happy to discuss new projects, and can be contacted here.

%d bloggers like this: