AMDANAF I

Hia, Sioned ydw i - sylfaenydd Mwydro, fy nghwmni Darlunio Digidol yn arbenigo mewn dylunio GIFs

Mae popeth wedi'i ddylunio gyda llaw gennyf i, Sioned Young, o fy nghartref yng Nghaernarfon. Dwi'n arbenigo mewn dyluniadau lliwgar a llawen gyda naws Gymreig falch. Wnes i sefydlu'r busnes nol yn 2019 a dwi'n rhedeg y busnes yn rhan amser ynghyd a gweithio i Awdurdod Lleol.

Trwy Mwydro dwi'n creu pob math o gynnyrch wedi'i ddylunio'n ddigidol gan gynnwys Cardiau Cyfarch, Padiau Nodiadau a Sticeri. Dwi hefyd yn creu GIFs i fusnesau o bob maint i'w helpu i sefyll allan o'r dorf ar-lein.

Mae fy GIFs iaith Gymraeg wedi cael eu gweld dros 150 miliwn gwaith, a dwi wedi helpu fy nghwsmeriaid cael eu GIFs wedi'i gweld gan miliynau hefyd!

Gallwch chi hefyd ddod o hyd i mi mewn ysgolion hyd a lled Cymru yn arwain gweithdai Dylunio GIFs!

Dwi'n llysgennad i Llwyddo'n Lleol a'n Model Rôl i Syniadau Mawr Cymru, wedi i mi dderbyn help gan y ddau gynllun yn nyddiau cynnar fy musnes.

Yng Nghorffennaf 2023 mi wnes i ennill gwobr IPSE - Gweithiwr Llawrydd Ifanc y Flwyddyn 2023.

Dwi'n caru unrhyw esgus i fod yn greadigol, a byddwn wrth fy modd petai chi'n ymuno a mi ar fy siwrne! I gadw fyny gyda fy hanes byddwch yn siwr o ddilyn Mwydro ar Instagram page.

Cymraeg
%d bloggers like this: