GIFs i Fusnesau

Edrych i ychwanegu rywfaint o sbonc a chymeriad i'ch marchnata ar lein? Gall Sticeri GIFs wedi'i bersonoli fod yr union beth i chi!

Mae Mwydro yn gweithio gyda busnesau mewn pob math o ddiwydiannau i gyflwyno mwy o hwyl i'w marchnata trwy Sticeri GIFs wedi'i bersonoli, a hefyd cynyddu incwm a phresenoldeb.

  • Galwad 30 munud ar Zoom i'ch helpu i benderfynu os mai GIFs yw'r buddsoddiad orau i'ch busnes chi.
  • Cyfle i wirio eich cymhwysedd a gofyn unrhyw gwestiynau
  • Cael awgrymiadau ar y GIFs gorau i'ch busnes chi
  • Dim pwysau o gwbl i ymroi.
  • No pressure to commit. 

Mae GIFs Mwydro wedi cael eu gweld dros 160 miliwn o weithiau, a dwi wedi helpu fy nghleientiaid i gael eu GIFs wedi'i gweld a'u defnyddio gan filoedd hefyd. Mae cael GIFs eich hunain yn brandio eich busnes yn eich rhoi yng ngolwg nifer fawr o gwsmeriaid a chleientiaid posib.

Businesses need a minimum of 5 GIFs to be eligible to get their GIFs in the public search bar for everyone to use, so GIFs are sold in packages of 5 or more, with prices starting from £150, ranging up to £500 for more complex, illustrated GIFs.


  • Ffordd wych o gyflwyno mwy o hwyl i'ch busnes
  • Cynyddu gwelededd eich brand gydag eich dilynwyr a'r cyhoedd ehangach.
  • Gallant gael eu defnyddio ar gymaint o blatfformau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Canva, Twitter, WhatsApp, Mailchimp a mwy
  • Cyfle i sefyll allan o'ch cystadleuaeth ar-lein
  • Buddsoddiad tymor byr gydag effaith hirdymor.
Cymraeg
%d bloggers like this: