What is Surface Design?

Recently you may have seen me chatting about my surface design work. For those less familiar with it I thought Iโ€™d give a quick overview, plus the kind of Surface Design services available as part of Mwydroโ€™s offerings. Surface design is any type of artwork (pattern, illustration, hand lettering, etc.) made by a designer that is intendedContinue reading “What is Surface Design?”

Dylunio GIFs yn fyw!

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y GIF, bydd Mwydro yn mynd i Instagram nos Lun yma’r 5ed o Fedi am 8pm i gynnal sesiwn dylunio GIFs byw. Y peth fwyaf cyffrous yw’r ffaith bod yno le i chi yn y digwyddiad hwn cael dweud eich dweud a chyflwyno eich ceisiadau am eiriau a dywediadau hoffech weldContinue reading “Dylunio GIFs yn fyw!”

Mwydro yn yr Eisteddfod!

Blog byr yw hwn i’ch hysbysu y bydd Mwydro yn yr Eisteddfod! Wedi i mi fod y fuddugol yn nigwyddiad #HacYGymraeg gan Llywodraeth Cymru ac M-SParc rhai wythnosau’n รดl, dwi wedi cael gwahoddiad i ymuno mewn banel drafod am dechnoleg a’r iaith Gymraeg. Cynhelir y panel drafod yn y Y Sfferen, y Babel Wyddoniaeth arContinue reading “Mwydro yn yr Eisteddfod!”

Virtual Mastering Instagram Stories Workshop!

Gofynnwch a fe gewch!๐Ÿ™Œ Ar Nos Fercher yr 22ain o Fehefin rhwng 6.30 a 8pm, mi fyddai’n arwain fy ngweithdy Meistroli Straeon Instagram yn rhithiol, yn fyw ac am ddim! Cyfle i chi ddod i ddysgu popeth rydych chi angen gwybod am Straeon Instagram a sut i wneud y gorau ohonynt i’ch busnes. Bydd yContinue reading “Virtual Mastering Instagram Stories Workshop!”

Croeso i Lois!

๐—ฅ๐—ต๐—ผ๐˜„๐—ฐ๐—ต ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐—ฒ๐˜€๐—ผ ๐—บ๐—ฎ๐˜„๐—ฟ ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ผ๐—ถ๐˜€, ๐—–๐˜†๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ต๐˜„๐˜†๐˜†๐—ฑ๐—ฑ ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ผ๐—น ๐—ป๐—ฒ๐˜„๐˜†๐—ฑ๐—ฑ ๐— ๐˜„๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ! Am y tri mis nesaf, diolch i gefnogaeth Llwyddo’n Lleol, bydd Lois yn gweithio a Mwydro fel Cynorthwyydd Creadigol i’r cwmni. O fewn ei rรดl bydd hi’n cefnogi gwaith presennol Mwydro, yn ogystal รข helpu gyda datblygu syniadau newydd i’r busnes – felly gwyliwch y gofodContinue reading “Croeso i Lois!”

I’m running my first ever workshop!

As an exiting step for Mwydro, this month I’ll be running my first ever in-person workshop. Well, two as a matter of fact! My Mastering Instagram Stories Workshop will provide small business owners with all the information and guidance they need to utilise their business’ Instagram Stories to the best of its abilities. I’ve createdContinue reading “I’m running my first ever workshop!”

It often starts with a problemโ€ฆ

The other week I had the great pleasure of chatting with Leri, child yoga teacher and owner of Iogis Bach as part of my Mwydro gydaโ€ฆ series. In our conversation we found we had many things in common, from our connections to Dyffryn Nantlle to our involvement in the Llwyddoโ€™n Lleol programme. But an interestingContinue reading “It often starts with a problemโ€ฆ”

Welsh GIFs Marathon to celebrate Shwmae Suโ€™mae Day

To celebrate this yearโ€™s Shwmae Suโ€™mae day on the 15th of October, the digital illustration company Mwydro will undertake a live Welsh GIF Designing Marathon on her Instagram channel. The event will provide a unique opportunity for the public to select which Welsh words and phrases theyโ€™d like to see in GIF form on socialContinue reading “Welsh GIFs Marathon to celebrate Shwmae Suโ€™mae Day”

Cymraeg