Virtual Mastering Instagram Stories Workshop!

Gofynnwch a fe gewch!🙌

Ar Nos Fercher yr 22ain o Fehefin rhwng 6.30 a 8pm, mi fyddai’n arwain fy ngweithdy Meistroli Straeon Instagram yn rhithiol, yn fyw ac am ddim!

Cyfle i chi ddod i ddysgu popeth rydych chi angen gwybod am Straeon Instagram a sut i wneud y gorau ohonynt i’ch busnes. Bydd y gweithdy awr a hanner hwn yn llawn dop gyda’r hanfodion o Straeon Instagram a Top Tips ar sut i ddangos eich hunain ar eich Straeon – gan Mwydro, Ani Bendod, Queen B & Co a HI Communications.

Wir i chi, tyda chi ddim eisiau methu hwn!

Diolch yn fawr i Hwb Menter am y gwahoddiad i arwain y gweithdy hwn.

Allai’m disgwyl i’ch gweld chi yno!
Sioned

Ask and you will receive! 🙌

On Wednesday the 22nd of June from 6.30 – 8pm I’ll be hosting my Mastering Instagram Stories workshop online, live and free of charge!

Here’s your chance to learn all you need to know about Instagram Stories and how to make the most of them in your business. This hour and a half workshop will be jam packed with the essentials of Instagram Stories and Top Tips on how to tackle the dreaded fear of showing your face on camera, including tips from Ani Bendod, Queen B & Co and HI Communications.

Trust me, you don’t want to miss this!

A big thanks to Hwb Menter for the invitation to lead this virtual workshop.

Can’t wait to see you there!
Sioned

Cyhoeddwyd gan Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Cymraeg
%d bloggers like this: