Dylunio GIFs yn fyw!

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y GIF, bydd Mwydro yn mynd i Instagram nos Lun yma’r 5ed o Fedi am 8pm i gynnal sesiwn dylunio GIFs byw.

Y peth fwyaf cyffrous yw’r ffaith bod yno le i chi yn y digwyddiad hwn cael dweud eich dweud a chyflwyno eich ceisiadau am eiriau a dywediadau hoffech weld yn cael eu troi yn GIFs i bawb ddefnyddio.

Datblygodd y busnes o geisio datrys y broblem fod dim GIFs iaith Gymraeg ar gael i bobl eu defnyddio. Braint yw cael datblygu’r catalog o GIFs Cymraeg dros y blynyddoedd diwethaf gyda dros 300 o eiriau a thermau fel ‘Diolch’ ‘Caru Chdi’ ‘Joio Byw’ a dywediadau rhanbarthol fel ‘Jaman’ a ‘Mor Wancus a’r Wenci’.

Mae’r bosib cyflwyno eich ceisiadau am GIFs o flaen llaw neu ar y noson. Felly rhowch eich ‘thinking caps’ ymlaen, a welai chi nos Lun am 8pm!


Designing GIFs Live!

To celebrate National GIF Day Mwydro will be taking to Instagram this Monday the 5th of September at 8pm to host a live GIF illustration session.

The most exciting thing is that in this session you’ll be able to have your say and submit your own requests for words and phrases you’d like to see made into GIFs for everyone to use.

Mwydro developed from trying to solve the problem of there being no Welsh language GIFs for people to use. It’s been an honour to develop a catalogue of Welsh Language GIFs over the past few years with over 300 words and phrases including ‘Diolch’ (Thank You), ‘Caru Chdi’ (Love You), ‘Joio Byw’ (Loving Life) and regional phrases such as ‘Jaman’ and ‘Mor Wancus a’r Wenci’

You’ll be able to submit your requests beforehand, or on the evening. So pop your thinking caps on, and I’ll see you Monday at 8pm!

Cyhoeddwyd gan Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Cymraeg
%d bloggers like this: