Chwefror

Mae hi’n stori debyg pob blwyddyn, ond waw aeth Chwefror heibio’n sydyn!  A nawr mae un o fy hoff fisoedd wedi dod – mis Mawrth! Dwi wrth fy modd gyda’r gwanwyn, a does dim byd yn curo mynd am dro i weld Cennin Pedr yn tyfu ac wyn bach yn y caeau! Jest gobeithio byddContinue reading “Chwefror”

Ionawr

A dyna ni, y mis sy’n aml yn teimlo fel yr un fwyaf hir o bob un drosodd! A’r mis bach o’m blaenau ni nawr. Yn sicr, mae hi wedi bod yn fis anodd, ond rhaid dweud dwi’n andros o ddiolchgar fod gennyf i Cardiau Mwydro a fy nghwsmeriaid ffyddlon i’m nghadw i’n brysur. DwiContinue reading “Ionawr”

Rhagfyr

A dyna ni, diwedd flwyddyn go wahanol! Wrth edrych yn ôl dwi’n synnu gymaint sydd wedi digwydd – er yn aml i sawl diwrnod teimlo fel bod dim byd o gwbl yn disgwydd! Roedd 2020 yn flwyddyn fawr i mi, wrth i mi symud i fyw ddwywaith (y tro cyntaf diwrnod cyn y cyfnod cloContinue reading “Rhagfyr”

JUNE

As we cross the three-month mark of lockdown, I find myself greatful that I started writing these monthly blogs. Days and weeks can easily merge into one blob and so I’m glad of the chance to reflect and celebrate achievements, no matter how big or small. Has anyone else been keeping a blog or diaryContinue reading “JUNE”