Chwefror

Mae hi’n stori debyg pob blwyddyn, ond waw aeth Chwefror heibio’n sydyn!  A nawr mae un o fy hoff fisoedd wedi dod – mis Mawrth! Dwi wrth fy modd gyda’r gwanwyn, a does dim byd yn curo mynd am dro i weld Cennin Pedr yn tyfu ac wyn bach yn y caeau! Jest gobeithio byddContinue reading “Chwefror”

Ionawr

A dyna ni, y mis sy’n aml yn teimlo fel yr un fwyaf hir o bob un drosodd! A’r mis bach o’m blaenau ni nawr. Yn sicr, mae hi wedi bod yn fis anodd, ond rhaid dweud dwi’n andros o ddiolchgar fod gennyf i Cardiau Mwydro a fy nghwsmeriaid ffyddlon i’m nghadw i’n brysur. DwiContinue reading “Ionawr”

Rhagfyr

A dyna ni, diwedd flwyddyn go wahanol! Wrth edrych yn ôl dwi’n synnu gymaint sydd wedi digwydd – er yn aml i sawl diwrnod teimlo fel bod dim byd o gwbl yn disgwydd! Roedd 2020 yn flwyddyn fawr i mi, wrth i mi symud i fyw ddwywaith (y tro cyntaf diwrnod cyn y cyfnod cloContinue reading “Rhagfyr”

Tachwedd

Mis arall wedi hedfan mynd, ac un prysur iawn hefyd! Od iawn yw meddwl y bydd hi’n tynnu at flwyddyn cwbl newydd erbyn i mi ysgrifennu’r blog nesaf. Be ‘da chi’n feddwl o fy header i fis Tachwedd? Dwdl bach wedi’i ysbrydoli o lun o ffrind wnes i dynnu pan yn mynd am dro. MaeContinue reading “Tachwedd”

Medi

Helo! Yn dilyn holi chi fy nghwsmeriaid a dilynwyr ar Instagram pa iaith hoffech fy mlogs misol fod o hyn ymlaen a Chymraeg oedd yr ateb. Ond os ‘da chi’n nabod rhywun byddai’n hoffi’r cynnwys yma yn Saesneg – jest gadewch i mi wybod! Felly falch o fwydro chi am hanes misol Cardiau Mwydro ynContinue reading “Medi”

Newydd! GIFS wedi’i bersonoli

Chwilio am ffordd o sefyll allan ar gyfryngau cymdeithasol? Beth am fuddsoddi mewn GIF wedi’i bersonoli i’r busnes neu eich hunain, wedi i’w ddylunio gan Sioned o Cardiau Mwydro. Mae pob GIF yn cwbl unigryw, a’n berffaith i’w ddefnyddio ar eich Straeon Instagram neu Facebook, ac ar gael i’w ddefnyddio am byth! Fe allwch archebuContinue reading “Newydd! GIFS wedi’i bersonoli”

August

Wow, September! I best start getting prepared for Christmas! August was a busy month in my personal life and with the business. I somehow managed to start a new full time job, move house and complete the initial 10 week online Llwyddo’n Lleol programme. It ‘s been a busy month but a good one, andContinue reading “August”