Chwefror

Mae hi’n stori debyg pob blwyddyn, ond waw aeth Chwefror heibio’n sydyn!  A nawr mae un o fy hoff fisoedd wedi dod – mis Mawrth! Dwi wrth fy modd gyda’r gwanwyn, a does dim byd yn curo mynd am dro i weld Cennin Pedr yn tyfu ac wyn bach yn y caeau! Jest gobeithio byddContinue reading “Chwefror”

Ionawr

A dyna ni, y mis sy’n aml yn teimlo fel yr un fwyaf hir o bob un drosodd! A’r mis bach o’m blaenau ni nawr. Yn sicr, mae hi wedi bod yn fis anodd, ond rhaid dweud dwi’n andros o ddiolchgar fod gennyf i Cardiau Mwydro a fy nghwsmeriaid ffyddlon i’m nghadw i’n brysur. DwiContinue reading “Ionawr”

Rhagfyr

A dyna ni, diwedd flwyddyn go wahanol! Wrth edrych yn ôl dwi’n synnu gymaint sydd wedi digwydd – er yn aml i sawl diwrnod teimlo fel bod dim byd o gwbl yn disgwydd! Roedd 2020 yn flwyddyn fawr i mi, wrth i mi symud i fyw ddwywaith (y tro cyntaf diwrnod cyn y cyfnod cloContinue reading “Rhagfyr”

5 Top Tip i Redeg ‘Side-Hustle’

Dwi’n hoff iawn o’r term ‘side-hustle’, sef y term llafar am redeg busnes bach yn eich amser rhydd sydd yn ychwanegol i’ch prif waith neu ‘hustle’. Mae’r cynnydd ohonynt dros y blynyddoedd diwethaf, a’n sicr dros fisoedd y cyfnod clo, wedi bod yn wych. Ac nifer uchel o bobl ifanc sy’n dewis cychwyn ‘side-hustle’ ynContinue reading “5 Top Tip i Redeg ‘Side-Hustle’”