Cardiau Nadolig

Dwi’n falch o fedru rhannu casgliad Cardiau Nadolig Cardiau Mwydro 2020.

Posib eich bod chi wedi sylwi bod rhywbeth rhyfedd am y casgliad – nid oes sgwennu arnynt! Wel mae hynny gan fy mod wedi ymateb i beth sy’n profi’n fwyaf poblogaidd i gwsmeriaid Cardiau Mwydro a chynnig cardiau Nadolig wedi’i phersonoli eleni!

Mae pob cerdyn ar gael i’w bersonoli gydag unrhyw neges o’ch dewis, wedi i’w ychwanegu gyda chaligraffi a llaw gennyf i.

Mae’r rhain yn berffaith ar gyfer rhoi neges Nadolig mwy personol, yn enwedig eleni pan fo dathlu gyda’n gilydd yn dod yn fwy anodd.

Mae’r holl gardiau yn £3.50 yr un, neu 3 am £10
Postio yn £1 (Postio am ddim i Gaernarfon)

Dyma olwg fwy manwl ar y tri dyluniad:

Torch (Wreath) Nadolig

Mae’r dyluniad lliwgar hwn wedi i’w ddylunio gennyf i a’i argraffu’n lleol gan Gwasg Dwyfor.

Ces i hwyl yn dylunio hwn a rhoi sgiliau newydd ar waith, wrth i hwn fod fy ngherdyn a dyluniad digidol cyntaf erioed!

Bydd pob cerdyn yn cael ei orffen gyda chaligraffi wedi i’w ysgrifennu gyda llaw gennyf i.

Bunting Nadoligaidd

Mae’r bunting hwyliog yma’n ddyluniad gwreiddiol gennyf i, a’n cael ei gorffen gyda dau fotwm aur.

Mae hwn yn berffaith i bawb, a’n boblogaidd iawn gyda chardiau Nadolig i athrawon.

Goets Nadoligaidd

Dyluniad gwreiddiol gan Cardiau Mwydro sy’n berffaith i ddathlu Nadolig cyntaf babi. Wedi i’w orffen gydag olwynion o fotymau coch.


I archebu eich cardiau, cysylltwch dros Facebook, Instagram neu trwy fynd i’r tab ‘Cysylltu’ ar y wefan. Byddaf yn derbyn taliad o PayPal neu Drosglwyddiad Banc.

Diolch yn fawr a byddwch yn siŵr o gefnogi siopa lleol Nadolig hwn!

Medi

Helo! Yn dilyn holi chi fy nghwsmeriaid a dilynwyr ar Instagram pa iaith hoffech fy mlogs misol fod o hyn ymlaen a Chymraeg oedd yr ateb. Ond os ‘da chi’n nabod rhywun byddai’n hoffi’r cynnwys yma yn Saesneg – jest gadewch i mi wybod!

Felly falch o fwydro chi am hanes misol Cardiau Mwydro yn iaith y nefoedd o hyn ymlaen!

Llwyddo’n Lleol

Roedd mis Medi yn fis o ddod a chynllun 10 wythnos Llwyddo’n Lleol i glo.

Yn y byd normal, byddai’r cynllun wedi cloi gyda digwyddiad pitsio yn M-Sparc i’r criw a’m teuluoedd, ffrindiau a chefnogwyr. Ond mae eleni wedi ein herio i weithio mewn ffyrdd gwahanol – felly pitsio am gwch yng nghanol y Fenai oedd yr ail opsiwn mwyaf rhesymol wrth gwrs!

Fi ar long ar y Fenai! (Llun gan Hwb Menter)

Dyma fy nhro cyntaf erioed ar y fenai, ac er fy mod i fethu nofio – oeddwn i’n teimlo’n ddigon saff a hapus yn mynd allan ar y cwch mor leidr i recordio pitsh i Llwyddo’n Lleol ar gyfer y digwyddiad ffeinal dros Zoom. Roedd hi’n wych bod ar y fenai, a chael cyfarfod rhywfaint o griw Llwyddo’n Lleol am y tro cyntaf hefyd!

Roedd mis Medi hefyd yn gyfle i’r cyhoedd pleidleisio am wobr ‘Barn y Bobl’ i ddewis siwrne a busnesau p’run o’r 14 ohonom oeddent wedi ei fwynhau orau.

Noson Taro’r Nodyn

Wedyn ar ddiwedd y mis cawsom y cyfle i wylio’r holl pitches mewn digwyddiad ar Zoom gyda’m teuluoedd a ffrindiau. Oedd hi’n grêt clywed faint o bell roedd pawb wedi dod, a chaniatáu i fwy clywed am ein mentrau.

Roedd hi’n noson wych, a’n sypreis hyfryd i glywed fy mod i’n un o’r tri llwyddiannus i ennill gwobr ‘Barn y Bobl’, a chael £200 i wario ar fy musnes. Diolch o galon i bawb am gefnogi fy siwrne a phleidleisio. Edrych ymlaen at y dyfodol.

GIFs i Funsesau

Roedd Medi hefyd yn fis o lansio fy GIFs i Fusnesau

Diolch o galon i bawb am y gefnogaeth, mae hi wedi bod yn grêt cael creu nhw ac adeiladu ar ddarpariaeth Cardiau Mwydro. Dwi’n cynnig cymeriadau cartŵn, animeiddio logos neu becyn gydag ychydig o bopeth.

Ambell i GIF i fusnesau rwyf wedi i’w creu dros y mis diwethaf

Dwi hefyd wedi bod yn parhau i greu GIFs o leoliadau ar draws Cymru i bawb cael eu defnyddio – o Sir Fôn i Gaerdydd i Gonwy a mwy! Teipiwch i mewn ‘Cardiau Mwydro’ i’r GIF Search bar i ddod o hyd iddynt – a gadewch i mi wybod os hoffech weld mwy o leoliadau. Mae hi’n dda cael rhoi enwau Cymraeg lleoedd ar y map ar lein!

GIFs Lleoliadau. Wir yn mwynhau creu rhain!

Cysylltwch i archebu eich GIFs chi!

Archebion

Rwyf hefyd wedi cael y fraint o greu amrywiaeth gwych o archebion o gardiau a prints dros y mis diwethaf.

Gan weithio swydd tu ôl i ddesg 5 diwrnod yr wythnos mae hi pob tro’n wych i gael edrych i ffwrdd o’r sgrin a chreu gwaith gyda phapur a phensil.

Eisiau cerdyn neu brint ar gyfer achlysur arbennig? Cysylltwch i archebu neu cewch siopa am brint ar fy siop Etsy.

Y mis i ddod

Mae genna i dipyn o brosiectau cyffrous ar y gweill i fis Hydref, ynghyd a gweithio ar gynnyrch i’r Nadolig. Byddai’n grêt clywed gennych chi os oes rhywbeth penodol hoffech weld genna i.

Tan dro nesaf,

Sioned

Newydd! GIFS wedi’i bersonoli

Chwilio am ffordd o sefyll allan ar gyfryngau cymdeithasol? Beth am fuddsoddi mewn GIF wedi’i bersonoli i’r busnes neu eich hunain, wedi i’w ddylunio gan Sioned o Cardiau Mwydro.

Mae pob GIF yn cwbl unigryw, a’n berffaith i’w ddefnyddio ar eich Straeon Instagram neu Facebook, ac ar gael i’w ddefnyddio am byth!

Fe allwch archebu GIF ar gyfer defnydd preifat, neu ddewis i’w gael ar gael i bawb trwy’r teclyn chwilio am GIF ar Instagram, Facebook neu WhatsApp. Mae’r opsiwn yma’n berffaith i rheiny sydd yn chwilio i gwsmeriaid, ffans a llysgenhadon lledaenu’r gair am eu brand.

Mae tri dewis gwahanol ar gael:

GIF o’ch logo

Cyfle i adeiladu presenoldeb eich busnes gyda GIF wedi’i animeiddio o logo eich brand.

Cymeriad cartŵn wedi’i bersonoli

Ffordd hollol unigryw o wneud i’ch busnes sefyll allan a dathlu’r person tu ôl i’r busnes. Gadewch i Sioned eich troi i mewn i gymeriad cartŵn ciwt, a hynny gyda crys-t wed brandio.

Amrywiaeth o symudiadau gwahanol i ddewis o, gan gynnwys rhai thematig (e.e. Nadolig, Calan Gaeaf).

Pecyn Brand

Am y cyfle gorau i wneud i’ch busnes sefyll allan o’r dorf, beth am fuddsoddi mewn pecyn GIF i’ch busnes. Mae’r Pecyn Brand yn cynnwys:

GIF o’ch Logo + 3 Amrywiad o Gymeriad GIF

Sut i Archebu

I archebu, neu ddarganfod mwy – cysylltwch â Cardiau Mwydro ar Facebook, Instagram neu E-bost.

Wrth archebu bydd gofyn i chi ddarparu lluniau clir, a chyflwyno taliad llawn cyn cychwyn ar y gwaith.

Byddwn yn anelu at gael archebion yn barod o fewn 7 diwrnod o dderbyn taliad, ond gan fy mod hefyd yn gweithio’n llawn amser mae’n bosib byddaf yn gweithredu sustem rhestr aros ar gyfnodau.

Gyda rhywbeth arall mewn golwg?

Dwi o hyd yn agored i archwilio syniadau newydd, a byddwn yn hapus i edrych at ddatblygu syniadau eraill i gyrraedd anghenion eich busnes.

Hefyd, byddwch yn siŵr o chwilio am ‘Cardiau Mwydro’ yn y bar chwilio GIF i ddarganfoddywediadau Cymraeg hwyl ar ffurf GIF, ar gael am ddim i bawb cael defnyddio!

August

Wow, September! I best start getting prepared for Christmas!

August was a busy month in my personal life and with the business. I somehow managed to start a new full time job, move house and complete the initial 10 week online Llwyddo’n Lleol programme. It ‘s been a busy month but a good one, and I’m looking forward to a more laid back September creating and trying new things out. What are your plans for September?

Llwyddo’n Lleol

This month saw the end of the weekly ‘Llwyddo’n Lleol’ programme I’ve been participating in over the last 10 weeks.

I’m so lucky to have learnt so much from this programme, and it was especially a godsend at the start when I was furloughed from my previous job and looking for some motivation a few weeks into lockdown.

Our final Llwyddo’n Lleol session

I’ve had some amazing opportunities, and learnt so much from my peers and guest speakers, as well as been given the chance to grow and test out new things in my business.

The Llwyddo’n Lleol gang. Can you spot me in the mix?

But one of the highlights of participating in the programme has been getting to know 13 other inspirational young people full of positivity, creativity and entrepreneurship. If you haven’t come across them yet, here’s a quick introduction – and some handy links for you to follow them on social media!

 1. Anna – Gwarchodfa Cyf
 2. Cain – CEG Therapy
 3. Erin – Mental Health Coach Erin
 4. Eurgain – Gwraidd
 5. Huw – Llaeth Medra Milk
 6. Ifan – Business Finder Wales
 7. Lleucu – Lleucu Illustration
 8. Lois – Cwmni Sos Coch
 9. Mirain P – Pitsa Rhos
 10. Mirain Rh – Hey Soul Stitcher
 11. Osian – Ar Goedd
 12. Siwan – Gemwaith Gwyndy
 13. Tom – Swig Smoothies

But don’t worry, Llwyddo’n Lleol hasn’t completely come to an end – there are a few exciting things lined up for this month and the future – so keep your eyes peeled. I can’t wait to share some more information with you soon!

GIFs

Thanks to a generous grant from Llwyddo’n Lleol I was able to invest in purchasing an iPad for my business. I’ve had great fun designing some of my marketing materials and info-flyers.

Another thing I was able to do was start experimenting with creating some new things. I’ve had fun creating some GIFs for my business to use on my Facebook and Instagram stories – I’d love to know if you like them!

Custom Orders

Amongst all the business of moving and starting a new job it was fun to complete some orders too. Here’s some personalised Bridesmaid cards I made for a customer. It’s always fun to create something new.

I’m still running the business despite being back in full time work as I love having a creative outlet in my evenings and weekends – so get in touch if you’d like to order!

Looking ahead to September…

Though September may be a little more calm, I look forward to planning ahead for Christmas – and some new projects far closer too.

Thanks again for all your support,

Sioned

5 Top Tip i Redeg ‘Side-Hustle’

Dwi’n hoff iawn o’r term ‘side-hustle’, sef y term llafar am redeg busnes bach yn eich amser rhydd sydd yn ychwanegol i’ch prif waith neu ‘hustle’.

Mae’r cynnydd ohonynt dros y blynyddoedd diwethaf, a’n sicr dros fisoedd y cyfnod clo, wedi bod yn wych. Ac nifer uchel o bobl ifanc sy’n dewis cychwyn ‘side-hustle’ yn anhygoel hefyd, wrth i ddigon o angerdd a mentergarwch troi diddordeb yn fusnes!

Ers dros flwyddyn bellach dwi wedi bod yn rhedeg busnes bach yn creu cardiau wedi’i bersonoli ‘Cardiau Mwydro’ ochr yn ochr i weithio’n llawn amser. Yn sicr mae cyfnodau ble dwi’n teimlo fy mod i fethu dal hi yn pob man, ond mae ambell i dip neu dric dwi wedi canfod dros y misoedd sy’n gwneud rheoli ‘side-hustle’ yn bosib a dal yn hwyl.

Byddai’n grêt clywed os oes gennych tips eich hunain yn y sylwadau!

Cofia ‘clocio-off’

Os yn rhedeg ‘side-hustle’ neu’n hunan cyflogedig yn llawn amser, un o’r prif heriau yw cofio i ‘clocio-off’. Gyda nifer o fusnesau, fel Cardiau Mwydro, yn cael eu rhedeg trwy gyfryngau cymdeithasol – gall fod ddisgwyl i chi fod ar gael 24/7 weithiau, sydd jest ddim pob tro’n realistig.

Be dwi’n ceisio gwneud yw meddwl pa amseroedd dwi’n hoffi ymlacio/ gwneud rhywbeth oni bai am redeg y busnes fwyaf, a sicrhau fy mod i’n ‘clocio-off’ yn ymwybodol ar y cyfnod yna wrth roi fy ffon a deunyddiau crefftau i’r ochr. Mae hyn yn caniatáu i mi fwynhau’r amser off yn fwy, heb deimlo’n euog, a’n aml yn fy ngwneud i’n fwy cynhyrchiol pan dwi’n dychwelyd i weithio.

Er enghraifft, dwi’n hoffi gadael dwy awr olaf y noson i ymlacio, sgwennu a gwylio teledu – felly dwi’n defnyddio fy ngherdyn clocio off dychmygol i gymryd saib o’r busnes pryd hynny.

Bydd yn onest

Un peth dwi’n gweld yn fuddiol iawn yw bod yn onest, gyda fy hun a gyda fy nghwsmeriaid.

Os dwi wedi derbyn swp mawr o archebion un diwrnod sy’n meddwl bod unrhyw archeb ychwanegol am gymryd diwrnod neu’n ddau’n hirach i’w gwblhau, mae hi’n gymaint gwell jest i gyfathrebu hynny gyda’r cwsmer na gosod disgwyliadau afrealistig i’ch hunain a gor-weithio.

Os ydych chi’n dychwelyd i Brifysgol, neu’n ôl i waith ar ôl cyfnod o ffyrlo – beth am wneud cyhoeddiad syml i’ch cwsmeriaid yn nodi bydd eich busnes yn addasu rhywfaint i gydfyd a’ch sefyllfa bywyd? Oeddwn i wedi synnu o’r ymateb cadarnhaol ces i gan fy nghwsmeriaid pan wnes i gyhoeddi fy mod yn cychwyn swydd newydd wythnos diwethaf ac o ganlyniad ond yn rhedeg y busnes gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Ymateb bositif ar fy Facebook i fy nghyhoeddiad fy mod yn dychwelyd i weithio llawn amser.

Un o’r pethau orau am redeg busnes bach yw bod cwsmeriaid yn amlach na pheidio yn ymwybodol iawn mai dim ond un person yn aml sydd yno yn gwneud popeth. Mae bod yn onest gyda nhw, a gydag eich hunain yn gam bwysig iawn at lwyddo.

Ceisia meddwl am yr hirdymor

Mae hwn yn dip handi i unrhyw un sydd wedi cychwyn neu dyfu busnes bach yn ystod lockdown, ac sydd nawr yn gweld eu hunain yn meddwl am geisio canfod cydbwysedd rhwng y busnes bach a mynd yn ôl i waith llawn amser neu astudio.

Un ffordd o feddwl yn hirdymor yw llunio Cynllun Busnes syml. Neu, tric arall yw cymryd hanner awr i eistedd i lawr a chynllunio sut allwch addasu i redeg busnes ar yr ochr i’ch gwaith/ astudiaethau yn llwyddiannus. Dyma rhai pethau dwi’n ceisio ystyried wrth gynllunio ymlaen i’r hirdymor:

 • Pa gyfnodau ydw i’n gwybod fy mod i am fod yn brysur gyda’r busnes (e.e.. Nadolig, Sul y Mamau)
 • Pa gyfnodau ydw i am fod yn brysur gyda fy ngwaith llawn amser neu fywyd personol?
 • Pa gamau alla i roi yn eu lle i helpu i mi ganfod cydbwysedd

Yn amlwg does dim modd cynllunio ymlaen am bopeth, ag i fod yn onest mae hi’n neis peidio cael pob post am y misoedd nesaf wedi i’w amserlennu’n robotiaid – ond mae cymryd cwpl o gamau i drefnu yn medru gwneud byd o wahaniaeth.

Ceisia cynnwys dy gwsmer yn dy siwrne

Un o fy hoff elfennau o redeg busnes bach fy hun yw’r holl gyfleodd dwi’n cael i weithio’n uniongyrchol gyda’r cwsmer. Mae Cardiau Mwydro wedi tyfu i deimlo mwy fel cymuned na busnes, a dwi wedi dysgu bod cynnwys fy nghwsmeriaid yn rhan o fy siwrne yn rhan allweddol o hyn. Dyma rhai pethau dwi’n teimlo sy’n dda i wneud hyn:

 • Rhannu’r proses creu – Mae rhoi golwg tu ôl i’r llenni yn ffordd dda o gynyddu diddordeb y cwsmer o’ch busnes
 • Gofyn am adborth – Os ddim yn siŵr am rywbeth neu eisiau barn allanol, mae eich cwsmeriaid yn wych am roi adborth a chyngor defnyddiol. Gallant ddod i fyny gyda syniadau newydd ac mae cynnwys nhw yn y broses am wneud nhw’n fod a fwy o fuddsoddiad ynddo chi.
 • Dangos gwerthfawrogiad – Tydi o ddim yn cymryd llawer o ymdrech, ond mae cydnabod faint o allweddol yw cefnogaeth eich cwsmeriaid i’ch busnes yn mynd yn bell!
Post diweddar yn holi am syniadau gan cwsmeriaid Cardiau Mwydro

Cofia cael hwyl!

Yn amlach na pheidio, mae ‘side-hustle’ yn gwreiddio o ddiddordeb sydd gan rywun (e.e.. celf, gwnïo, coginio etc.), a’n rhoi’r rhyddid i chi ddatblygu eich menter fel yr hoffech. Mae hi’n bwysig felly i sicrhau eich bod dal yn cael hwyl ac yn mwynhau’r hyn yr ydych yn ei wneud.

Yndi, mae rhai elfennau o redeg busnes sydd ddim cystal hwyl (oes ‘na rywun sydd actually’n joio gwneud eu accounts?), ond dylai bod craidd eich busnes yn ffocysu ar yr hyn yr ydych yn ei fwynhau a’n caru.

I mi does dim byd yn curo’r cyfle i fod yn greadigol a chael creu cartŵn neu lunio gwaith caligraffi.

Os nad ydych yn mwynhau’r hyn yr ydych yn ei wneud, beth am gymryd cam yn ôl i feddwl am beth oedd yn dda ar y cychwyn sydd ddim yno rhagor, a pha gamau allwch eu cymryd i ddod a rhywfaint o hwyl yn ôl i’r busnes.


Gobeithio bod rhai o rain wedi bod o ddefnydd i chi! Byddai’n grêt clywed rhai o’ch Top Tips chi yn y sylwadau hefyd!

July

Happy August! I hope you’re all having a lovely start to the month, and getting the chance to make the most of the sunny days we’ve been having lately. Writing this blog is a good way to stop me scratching my sunburn from my day out walking in the sun in Benllech the other day! 

Looking back, July feels like a good month. I found out early in the month that I was starting a new job early August, so I was determined to make July a month full of creativity, positivity and organisation. How has your month been? Be sure to leave your personal number one highlight from July in the comments!

Custom Orders

Let’s start with the core heart of Cardiau Mwydro, my Custom Order cards.

July has been yet another busy month of Custom Orders. I’m always intrugued to see what type of cards are popular when. July was certainly baby boom month, as I created so many personalised ‘Welcome to the World/ Croeso i’r Byd’ cards.

I really enjoy making these as I’ve always been obsessed with names since a young age. In my youth I loved writing stories and doodling cartoons, and my favourite part was often choosing characters’ names. Congratulations to all of July’s new arrivals and I hope you all enjoy your personalised Welcome to the World cards! Anyone else got a thing for names?

Etsy Launch

Early July I launched my brand new Etsy shop, selling a new range of hand-drawn and personalised prints. You can read more about the launch here.

The shop also includes a few cards. Don’t worry, you can still order cards the usual way by messaging me on Facebook or Instagram, but I thought I’d pop the easiest cards to place a personalisation instruction on my Etsy, perfect for those looking to quickly purchase a personalised card.

Keep an eye out on my shop in August, where I’ll be adding more personalised cards to the shop.

Shop my Etsy: https://www.etsy.com/uk/shop/CardiauMwydro

Llwyddo’n Lleol

I’ve been continuing to be busy participating in the Llwyddo’n Lleol 2050 programme throughout the month, working hard to develop and grow my business.

I’ve had so much fun attending the weekly sessions, and I’ve really seen my confidence blossom. Here are a few key highlights:

 • On the first day of the month, I participated in my first ever Livestream (or Ffrwdathon if you’re Welsh), starting a chain of six of the Llwyddo’n Lleol group to go live on our Facebook pages and share a little of our story and answer some questions. It was very daunting to begin with but once I pressed the live button I soon settled in and had fun chatting and answering your questions.
 • In our week focused on Social Media the group recieved a presentation by the owner of local florist Blodau Cara. It was such an inspiration to hear of how she set up her business aged 12 (yes, 12!) and by now runs a thriving florist business based in Llangefni, Anglesey.
 • For our weekly Social Media Challenge in Week 5 I asked you my customers what you’d like to see from Cardiau Mwydro? It was great to see such a varied response and loads of exicting ideas. Have you got an idea of what you’d like to see from Cardiau Mwydro

Change in Operating Hours

I’d like to thank you all for the kind support to my announcement at the end of the month to the change in operating hours from August onwards.

If you didn’t see my post on Facebook or Instagram, I’m starting a new full-time job in August with Age Cymru Gwynedd a Mon as a Liaison and Support Officer. I’ll still be running Cardiau Mwydro, but it will be a strictly evening and weekend side-hussle business for me now. So please continue to place your orders, it’s just that orders may take a day or so more to complete.

I’ll also be continuing to partake in Llwyddo’n Lleol throughout August, so keep your eyes peeled there too. 

Looking ahead to August…

August is lined up to be a month of change, as I start a new job and move house, but don’t worry I’ll still be here creating and engaging with my customers.

Keep an eye out for a Podcast I recorded with Llwyddo’n Lleol being released in early August, and a few other exciting bits too!

Thanks again for all your support,

Sioned

Newydd! Printiau gan Cardiau Mwydro

Fel rhywun sydd o hyd yn awyddus i dyfu a datblygu fy musnes, dwi’n gyffrous o fedru rhannu fy nghasgliad newydd o brintiau wedi i’w greu gyda llaw – nawr ar gael i’w archebu ar fy nhudalen Etsy newydd.

Yn y post yma cewch y cyfle i gael golwg arbennig ar y printiau a’r proses creu.

Yn gyffrous ac unigryw iawn, mae pob print yn y casgliad yn ddarnau gwreiddiol wedi i’w greu gyda llaw gan ddefnyddio fineliners a phensiliau – heb unrhyw olygu na argraffu digidol. Mae hynny’n gwneud pob print ychydig mwy sbeshal a’n cwbl unigryw!

Siop Etsy: https://www.etsy.com/uk/shop/CardiauMwydro?ref=search_shop_redirect

Printiau Codi Calon

Mae’r casgliad cychwynnol yn cynnwys tri phrint llawen i godi calon. Mae pob print hefyd ar gael yn Saesneg wrth holi a’n dod heb i’w fframio ar gerdyn safon uchel 250gsm A5, wedi i’w becynnu mewn llawes seloffen a chefn bwrdd llwyd am gefnogaeth bellach.

Cewch archebu o fy siop Etsy neu trwy ddanfon neges, gyda phob print yn dod gyda phostio am ddim.

Printiau wedi’i bersonoli

Yn dilyn ymateb cadarnhaol i fy ngwaith wedi’i bersonoli, roeddwn yn awyddus i hefyd cynnig detholiad cychwynnol o brintiau wedi’i bersonoli.

Mae’r rhain eto wedi i’w greu yn gyfan gwbl gyda llaw ac ar gael mewn maint A4 neu A5 ar gerdyn safon uchel 250gsm a chefn bwrdd llwyd.

Mae’r casgliad cychwynnol yn cynnwys printiau clasur, sy’n addas i enwau teuluoedd, printiau ystafell, babis newydd a mwy.

Hefyd, mae’r proses archebu o Etsy yn hawdd iawn hefyd – gyda blwch i chi nodi’r union destun hoffech ar eich print. Neu, mae croeso i chi ddanfon neges i drafod.

Dwi wir yn gobeithio y byddwch yn hoffi’r printiau, a byddwch yn siŵr o adael sylwad os oes rhywbeth arall hoffech weld yn rhan o’r casgliad!

Diolch a phob hwyl, Sioned

JUNE

As we cross the three-month mark of lockdown, I find myself greatful that I started writing these monthly blogs. Days and weeks can easily merge into one blob and so I’m glad of the chance to reflect and celebrate achievements, no matter how big or small. Has anyone else been keeping a blog or diary during these last few months?

Here’s a quick round up of what I’ve been up to during the month of June:

Llwyddo’n Lleol

One of the highlights of the month was finding out I had been chosen as one of 14 young people from Gwynedd and Anglesey to participate in Menter Mon’s ‘Llwyddo’n Lleol 2050′ (Succeed Locally) programme.

This 10 week programme is aimed at supporting local young people to grow, develop and thrive locally and within the ‘new normal’. I really enjoyed the first virtual session and I can’t wait to put what I learn into developing Cardiau Mwydro.

Be sure to follow Llwyddo’n Lleol on Facebook, Twitter and Instagram to follow mine and the group’s progress.

Thank You Teacher Cards

This month I launched my ‘Thank You Teacher Cards’, following an overwhelming success last year. Each card can be personalised with a name of your choice and can include a simple cartoon or bright bunting.

Read my blog here for further information and send me a message to place your order.

Online Craft Fair

June also excitingly marked my first time participating in an Online Craft Fair, led by the amazing team at Caernarfon Craft Fair.

I usually attend Caernarfon Market Hall’s monthly craft fair, so it was great to be reunited with the group virtually on Saturday the 20th of June. Although nothing beats being face to face with customers I did have fun adapting my stall to become digital, including picking wild flowers from the garden to decorate my virtual stall.

I’ll be returning to the virtual fair again on Saturday the 18th of July. Be sure to click ‘attend’ on the Facebook Event to join me and a great selection of local makers.

Father’s Day

I was overwhelmed by the support Cardiau Mwydro received for Father’s Day. I had such fun creating some quirky Father’s Day Cards and so many Custom Orders, all of which were individually hand-drawn and bespoke to each father/ grandfather/ step-father.

Celebrations

Amongst all the orders it was great to take a break and celebrate (social distanced style) one of my closest friends, Arddun’s birthday in the glamorous setting of my back garden at the end of this month.

I’m pretty sure this is the first party I’ve ever hosted so with shops closed I had fun trying to bring the party-vibe to my back garden. I used some spare craft paper to create some birthday bunting and turned tissue paper into a Tassel Garland.

The birthday bunting included a ‘Clwb 24’ banner as oddly enough myself, my two closest friends and my boyfriend are all born on the 24th of the month – with Arddun the last of us to turn 24 on the 24th! (Extra oddly enough all of the men in my family are born on the 13th of the month!).

Let me know if you would be interested in a tutorial on how to create your own decorations!

Looking Ahead…

I have lots of things in the pipeline of July, with one exciting launch coming up sometime in the month… so keep your eyes peeled!

Also, be sure to join me in the Caernarfon Online Craft Fair on July 18th and to follow my Llwyddo’n Lleol journey throughout the month!

Diolch,
Sioned

Diolch i Athrawon

Chwilio am ffordd bersonol ac unigryw i ddiolch i athrawon eich plant ar ddiwedd y flwyddyn ysgol?

Yn dilyn llwyddiant ysgubol yn 2019, mae Cardiau Mwydro yn falch o gyhoeddi bydd casgliad cardiau ‘Diolch i Athrawon’ yn dychwelyd eto eleni.

Mae’r cardiau unigryw yma yn cynnwys bunting lliwgar neu lun syml o’ch dewis a neges o ddiolch, wedi i’w bersonoleiddio gydag enw o’ch dewis.

Caiff pob cerdyn ei greu yn gyfan gwbl gyda llaw, gan gynnwys caligraffi’n defnyddio fineliners du.

£3.50 + £1 postio.

I archebu, danfonwch neges i Cardiau Mwydro dros Facebook neu Instagram – neu llenwch y ffurflen isod ac mi wnaf eich ateb dros e-bost.

Llenwch y ffurflen isod i archebu:

May

What a month! I have to start this month’s blog with a huge thanks to you – my customers and loyal supporters. Despite being in lockdown and unable to attend some awesome craft fairs as I had hoped – your online support of Cardiau Mwydro has enabled a thriving month full of creativity and orders. Your support truly does mean the world.

Here’s a quick round up of some of my highlights from the month of May:

Father’s Day Launch

It was great to see such a positive response to the launch of my Father’s Day Collection for 2020. This year I’ve chosen to showcase three types of hand-drawn cards, available in both English and Welsh  as well as a Custom Order service. 

I’ve loved creating so many unique cards and to help so many to celebrate with their father’s this year, wherever they may be! Interested in ordering? Be sure to get in touch in plenty of time to place your order.

#MentalHealthAwarenessWeek

May also saw the celebration of Mental Health Awareness Week, where I thanked customers on Facebook for their continued support during this strange and difficult period.

Having been recently furloughed from my full-time work I’m very greatful for the opportunity to keep busy and keep creative by making so many different cards for my wonderful customers. You all are truly amazing. 

Here are a few other things that have been good for my mental health during lockdown:

 • Spending lots of time outdoors, including sunny walks by the Menai Straight and taking my craft work out to the garden
 • Cooking
 • Keeping to a routine
 • Being creative and not putting too much pressure on myself

Do you have any tips for good mental health during this time? Leave a comment yours below!

Custom Orders

May has been one of my busiest months for Custom Orders, alowing friends and families to celebrate special occasions together from birthdays to new babies to engagements. Here are a few of my personal favourites created in the last month.

Also a huge thanks to those who have taken the time to leave reviews on my Facebook. As a small business your support truly means the world.

Hwb Menter / Enterprise Hub Workshops

As I mentioned, now as I’m on furlough leave from my full time work I have more time on my hands. I’ve always been someone who is eager to learn and grow – and so it was great to see M-Sparc’s Enterprise Hwb Menter launch a series of free webinars for business owners. 

I’ve attended a few sessions on Marketing and Blogging and learnt a lot from them all, and I’ve now booked on to attend more in June. For more information check out the Enterprise Hub’s Facebook page. Are you attending one of their sessions too? Let me know! 

Looking Ahead

For the month of June I hope I can keep the same momentum as May, starting the month off by completing more Father’s Day Orders. I’m also aiming to launch an exciting new product within the month too so keep your eyes peeled for that.

Is there anything specific you’d like to see from Cardiau Mwydro? Let me know! I’m always open to ideas. Leave a comment below or pop me a message!

All the best and well wishes to you all!
Sioned