Croeso i Mwydro

Sioned, Perchennog Mwydro

Mae Mwydro yn gwmni darlunio digidol wedi ei leoli yng Nghaernarfon, Gwynedd a’n cael ei redeg gan Sioned Young. Mae’r busnes yn arbenigo mewn dylunio GIFs, gwaith comisiwn, a dyluniadau sy’n dod a gwen i’r gwyneb.

GWAITH MWYDRO

Dylunio Comisiwn
GIFs i Fusnesau
Cardiau Cyfarch

CEFNDIR

Sefydlwyd y busnes gan Sioned Young o Gaernarfon ym Mawrth 2019 o dan yr enw ‘Cardiau Mwydro’, yn gwerthu cardiau Cymraeg mewn ffeiriau crefftau ledled Cymru. Pan ddoth y pandemig, fe gyflwynwyd y cyfle i addasu’r busnes. Bues i’n ffodus o gael fy nerbyn i gynllun Llwyddo’n Lleol gan Menter Mon, sef rhaglen sy’n cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu busnes yn eu hardal leol. Trwy gynllun Llwyddo’n Lleol mi wnes i dderbyn grant i ddatblygu fy musnes, a’i fuddsoddi mewn iPad i’r busnes.

Drwy ychydig o arbrofi dyma fi’n dysgu fy hun sut i ddylunio GIFs, a’n raddol dyma ffocws y busnes yn symud i gynnig gwasanaeth GIFs personol i fusnesau, gan ail-frandio i ‘Mwydro’ ym Mehefin 2021.

Erbyn heddiw mae’r busnes yn arbenigo mewn creu GIFs llawen a lliwgar i adeiladu presenoldeb busnesau ar lein, yn ogystal â gwaith dylunio comisiwn i fusnesau, gan gynnwys logos, dillad a chynnyrch.

Mae fy nghasgliad o GIFs iaith Gymraeg lliwgar a llawen wedi cael eu gweld gan dros 45 miliwn o bobl hyd heddiw, ac mae defnyddio dulliau creadigol fel modd o ddathlu a chodi proffil yr iaith Gymraeg yn destun o angerdd i mi.


Mae Mwydro hefyd yn diwtor gydag Ysgol Cymru, a fydd yn cychwyn darparu dosbarthiadau ar lein i bobl ifanc ddysgu sut i ddylunio GIFs eu hunain yn y flwyddyn newydd.

NEWYDDION

GWAITH

Mwydro, Sylfaenydd
(Mawrth 2019 – Presennol)

Age Cymru Gwynedd a Môn
Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Hybiau Cymunedol Ynys Môn

(Awst 2020 – Presennol)

Pontio, Bangor
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol
(Hydref 2018 – Awst 2020)

Intern Creadigol (Codi Arian)
(Hydref 2017 – 2018)

ADDYSG

 • BA Astudiaethau Creadigol, Prifysgol Bangor
  Gradd Dosbarth Cyntaf (2014-17)
 • Lefel-A, Ysgol Dyffryn Nantlle
  Cymraeg, Saesneg, Hanes (2012-14)
 • TGAU, Ysgol Dyffryn Nantlle (2010-12)

GWIRFODDOLI

 • Adolygwr, Arts Scene in Wales
  (2018 – 2019)

Dylunio Comisiwn

Mae Mwydro ar gael i’w gomisiynu i wneud gwaith dylunio i fusnesau. Ymysg fy ngwaith mwyaf adnabyddus mae dylunio casgliad Merched Cymraeg i gwmni Clyd, a bathodynnau ysgol i Pethau Pert.


GIFs i Fusnesau

Dwi wrth fy modd yn cyflwyno cymeriad a phersonoliaeth i fusnesau ar lein drwy ddylunio ac animeiddio GIFs llawen at bob achyslur. Yn fwyaf adnabyddus am fy GIFs o gymeriadau, mae fy rhestr o gleientiaid yn ymestyn dros y Deyrnas Unedig, Ewrop a Gogledd America.


Cleientiaid

 • Bro360
 • Tafwyl
 • Coed y Ddraig
 • Clyd
 • Pethau Pert
 • Si-Lwli Cymru
 • YesCymru
 • Lora Wyn
 • Faces by Poppy
 • Anna Gwenllian
 • Tarian Drums
 • Siop Cwlwm
 • The Freelance Lifestyle
 • The Gweithdy
 • Snowdonia Wagyu

A llawer mwy!

%d bloggers like this: