AMDANOM NI

I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma.

Hia, Sioned ydw i – sylfaenydd Mwydro! Dwi’n darlunydd digidol wedi fy lleoli yng Nghaernarfon, Cymru.

Fy mwriad yw rhoi’r adnoddau i fusnesau allu sefyll allan o’r dorf ar lein.

Cefndir

Wedi’i sylfaenu’n wreiddiol ym Mawrth 2019 o dan yr enw Cardiau Mwydro, pan ddarganfyddais yn Awst 2020 fod yno prin ddim GIFs iaith Gymraeg ar gael i’r cyhoedd, dewisais i symud cyfeiriad fy musnes i ateb i’r bwlch yn y farchnad.

Ers hynny mae’r busnes wedi mynd o nerth i nerth, yn gweithio i greu GIFs a darluniau digidol hwyl a phersonol i fusnesau o bob maint a diwydiannau, gan ail-frandio i Mwydro yn Mai 2021.

Mae fy GIFs iaith Gymraeg wedi cael eu gweld gan dros 90 miliwn o bobl, ac rwyf wedi helpu cleientiaid i gael eu GIFs wedi eu gweld gan filiynau hefyd a’u cefnogi i sefyll allan o’r dorf ar-lein.

Mae Mwydro hefyd wedi datblygu i ddod yn hwb i berchnogion busnesau bach, gyda fy ngwaith bellach yn cynnwys fy nghyfres Mwydro Gyda… ble dwi’n eistedd i lawr gyda pherchennog busnes bach arall ar Instagram Live i drafod byd busnes. Rwyf hefyd yn arwain gweithdai, gan gychwyn gyda fy ngweithdy Meistroli Straeon Instagram i helpu pobl i daclo’r ofn cyffredin o ddangos dy wyneb ar gyfryngau cymdeithasol.

Dwi wrth fy modd yn datblygu syniadau newydd i’r busnes a chefnogi busnesau bach i flodeuo ar-lein, a byddwn wrth fy modd i gael chi i ymuno a fi ar fy siwrne! I gadw ‘up to date’ byddwch yn siŵr o ddilyn Mwydro ar Instagram!

Dewch i nabod fi!

Sioned Young

Sylfaenydd

Hi, fi yw Sioned – sylfaenydd Mwydro! Dwi’n byw yng Nghaernarfon gyda fy mhartner Jordan ac fel mae enw’r busnes yn awgrymu – dwi’n hoff o fwydro!


Dwi’n rhedeg y busnes yn rhan amser ynghyd a gweithio i elusen leol yn cefnogi datblygiad grwpiau cymunedol. Dwi’n caru’r ddau faes o waith, a’n gweld Mwydro i fod yr allbwn creadigol perffaith i gydbwyso a fy rôl arall.

Cleientiaid GIFs a Darlunio

 • Anna Gwenllian
 • Bro360
 • BrittneyCEO
 • Bragdy Cybi
 • Coed y Ddraig
 • Clyd
 • Faces by Poppy
 • Menter Mon
 • Freelance Lifestyle
 • Gemwaith gan Anest
 • Gwna Harbour
 • Lora Wyn
 • Mirsi
 • Mudiad Meithrin
 • Pethau Pert
 • M-SParc
 • Physio Mon
 • Podiau Mon
 • Siop Cwlwm
 • Sbarduno
 • Snowdonia Wagyu
 • Tafwyl
 • The Gweithdy
 • Jones o Gymru

Am enghreifftiau o fy ngwaith a phrisiau, cliciwch yma

Gwaith wedi ei weld ar:: Prynhawn Da, Heno, Wales Online, Am Dro

Dwi o hyd yn hapus i drafod prosiectau newydd, ac mae’n bosib cysylltu yma.

%d bloggers like this: