Chwefror

Mae hi’n stori debyg pob blwyddyn, ond waw aeth Chwefror heibio’n sydyn! 

A nawr mae un o fy hoff fisoedd wedi dod – mis Mawrth! Dwi wrth fy modd gyda’r gwanwyn, a does dim byd yn curo mynd am dro i weld Cennin Pedr yn tyfu ac wyn bach yn y caeau! Jest gobeithio bydd hi ddim yn hir nes cawn ni wneud hynny i gyd gyda chwmni yn fuan.

Ond cyn neidio ymlaen i’r mis newydd, beth am edrych yn ôl ar fis o hanes Cardiau Mwydro!

Lansiad Cardiau Newydd

Fel bydd sawl un ohonoch wedi gweld, mis yma mi wnes i lansio casgliad newydd sbon o gardiau! Oeddwn i braidd yn nerfus, gan gyda 32 o gardiau dyma’r casgliad fwyaf i mi erioed ei gyhoeddi. Ond, rwyf mor ddiolchgar o’r ymateb anhygoel sydd wedi bod i’r casgliad!

Os nad ydych yn dilyn Cardiau Mwydro ar gyfryngau cymdeithasol, dyma fewnwelediad sydyn i’r casgliad

  • 32 Thema wahanol, pob un wedi’i ddylunio’n unigryw gan Cardiau Mwydro
  • Pob cerdyn ar gael i’w bersonoli a unrhyw galigraffi llaw o’ch dewis … sy’n gwneud pob cerdyn yn cwbl unigryw a’n berffaith at unrhyw achlysur!
  • Postio am ddim i drigolion Caernarfon gyda’r cod CAERNARFON wrth dalu

Ac, i gyd-fynd a’r casgliad newydd hwn, ar ddiwedd y mis mi wnes i ryddhau llyfrnodau (bookmarks). Mae’r llyfrnodau bellach ar gael i’w archebu mewn bwndel gyda cherdyn, ac ar gael i’w archebu’n unigol yn fuan iawn!

Gwaith Comisiwn

Yn dilyn yr ymateb anhygoel i’r casgliad Merched Cymraeg wnes i ddylunio i Cartref Clyd, roedd hi’n fraint i gael fy ngwahodd i ddylunio mwy o eitemau i’r casgliad!

Dros y mis mi wnaeth dillad Cymro a Chymraes lansio, ynghyd a tri chymeriad newydd sbon ar thema Rygbi – Eryl, Ceri a Dorian!

Lluniau gan Cartref Clyd

Mae hi’n ffab gweld gymaint yn mwynhau’r casgliad, a dwi’n ddiolchgar iawn am y cyfle i gael gweithio ar ddod a syniadau gwych Linette yn fyw!

Os hoffech gomisiynu Cardiau Mwydro am waith dylunio – byddwch yn siŵr o gysylltu!

GIFs i Fusnesau

Roedd Chwefror hefyd yn fis prysur gyda GIFs i fusnesau, sef y ffordd berffaith o helpu eich busnes i sefyll allan ar lein! 

Mae fy ngwasanaeth GIFs yn amrywio o logo syml, i becyn datblygedig sy’n serennu eich brand, eich gwerthoedd a’r bobl tu ôl i’r busnes!

Byddaf yn rhannu rhywfaint o’r GIFs diweddaraf i mi greu ar fy nghyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf. A chofiwch, os hoffech ddysgu mwy am GIFs i’ch busnes chi, cysylltwch am fanylion pellach! 

Llwyddo’n Lleol

Dwi’n parhau i dderbyn cefnogaeth gan gynllun Llwyddo’n Lleol, a’n gwerthfawrogi’r diwrnod yr wythnos dwi’n cael i ffwrdd o fy ngwaith yn rhan o’r cynllun i weithio ar ddatblygu fy musnes. Ac yn y mis hwn ces i’r cyfle i ymuno a cohort newydd Llwyddo’n Lleol i rannu ambell i dop tip am Gyfryngau Cymdeithasol. Bydwch yn siŵr o ddilyn y 7 person ifanc newydd os nad ydych wedi cael y cyfle eto!

Trwy Llwyddo’n Lleol ces i hefyd y cyfle i arwain dau sesiwn rhithiol mewn Clybiau Ieuenctid yng Ngwynedd, er mwyn rhannu’r profiad o redeg busnes bach fy hun – a chael help y bobl ifanc i ddylunio GIFs newydd sbon i’w cymuned!

Dyma lun o ambell i GIF wnes i greu o syniadau pobl ifanc Clwb Ieuenctid Pwllheli isod. Ces i gymaint o hwyl yn arwain y sesiynau, ac oedd hi’n wych gweld faint o greadigol oedd y bobl ifanc gyda’u syniadau. Os hoffech wahodd Cardiau Mwydro i arwain sesiwn yn eich Clwb Ieuenctid chi, byddwch yn siŵr o gysylltu!

Hefyd yn Chwefror, cyhoeddwyd fy nghyfweliad a chwmni Glosters ym Mhorthmadog, ynghyd a chyfweliadau criw Llwyddo’n Lleol a 9 busnes arall sydd wedi llwyddo yn yr ardal leol. Mae’r cyfweliadau yn ffab, felly byddwch yn siŵr o bicio draw i’w wylio pan cewch gyfle!

Cardiau Mwydro ar Twitter!

I ychwanegu at yr hwyl o fod ar Facebook, Instagram, TikTok, Gwefan ac Etsy … mae Cardiau Mwydro nawr ar Twitter hefyd!

Byddwn yn gwerthfawrogi’n fawr iawn petai chi eisiau dilyn fy nghyfrif! 

Blwyddyn o Flogio

Mae’r blog hwn yn marcio blwyddyn gyfan o blogio hanes Cardiau Mwydro ar fy ngwefan! I ddarllen holl hanes y flwyddyn ddiwethaf, byddwch yn siŵr o edrych trwy dab ‘Posts’ ar dop y dudalen. Diolch i bawb sy’n parhau i ddarllen a chefnogi fy musnes bach!

Pob Hwyl,

Sioned

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: