Rhagfyr

A dyna ni, diwedd flwyddyn go wahanol! Wrth edrych yn ôl dwi’n synnu gymaint sydd wedi digwydd – er yn aml i sawl diwrnod teimlo fel bod dim byd o gwbl yn disgwydd!

Roedd 2020 yn flwyddyn fawr i mi, wrth i mi symud i fyw ddwywaith (y tro cyntaf diwrnod cyn y cyfnod clo cyntaf!), newid gyrfa i weithio yn y sector elusennol, symud busnes o werthu mewn ffeiriau i fod yn cwbl rithiol – a goroesi byw mewn pandemig!

Dwi’n siŵr ym mis Ionawr bydda i’n edrych at wneud cynlluniau gyda’r busnes a fy mywyd personol ar gyfer 2021, ond am y tro dwi’n cymryd y cyfle gwerthfawr i adlewyrchu ar y flwyddyn sydd wedi bod, anadlu, a chofio bod ddim rhaid mynd can milltir yr awr pob tro!

Dyma i chi drosolwg o un mis o flwyddyn fwyaf rhyfedd fy mywyd!

Llwyddo’n Lleol – Amser i Fentro

Roedd hi’n fis prysur gyda fy amser yn rhan o gynllun Llwyddo’n Lleol – Amser i Fentro!

Ar gychwyn y mis bues i ac Erin Thomas o Mental Health Coach Erin yn sgwrsio gyda chriw o bobl ifanc yng Nghlwb Ieuenctid Llanrug i drafod ein profiad ni o gychwyn busnesau ein hunain fel pobl ifanc. Roedd y criw yn hyfryd, ac oedd hi’n wych medru dangos i bobl ifanc yr ardal leol bod posib mynd ati i gychwyn busnes dy hun yn yr ardal leol.

Cyn y cyfnod clo newydd ces i hefyd y cyfle i bicio draw i Ffiws ym Mhorthmadog am y tro cyntaf am sesiwn cynefino i weld yr offer, a hyd yn oed creu mwg fy hun! Oeddwn i wedi synnu gweld gymaint o offer ffab, a chlywed bod y gofod am ddim i bawb ddefnyddio! Dwi’n ddiolchgar iawn am y croeso gan Menai, a’n edrych ymlaen at ddychwelyd yn y flwyddyn newydd i roi tro ar ddefnyddio mwy o’r offer gwych.

Fi a fy mwg yn Ffiws, Porthmadog 😊🌟

Roedd Rhagfyr hefyd yn fis o ddatblygu, wrth i mi a rhai o griw Llwyddo’n Lleol derbyn sesiwn Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol gan Elin o EJT Marketing. Roedd hi’n sesiwn WYCH a wnes i ddysgu gymaint am sut i wella fy nefnydd o gyfryngau cymdeithasol i fy musnes. Byddwn i’n argymell i unrhyw un sydd eisiau gwella eu defnydd o Instagram yn enwedig o fwcio sesiwn gydag Elin!

Heno S4C

Ar Ddydd Mercher y 9fed o Ragfyr, cafodd eitem fer ei ddarlledu ar raglen Heno ar S4C am fy musnes a fy nghynnyrch Nadoligaidd, gan gynnwys cardiau a GIFs Nadoligaidd Cymraeg.

Mae dal posib gwylio’r eitem drwy glicio’r linc hon!

Oedd na ddipyn o wynt ar diwrnod ffilmio gyda Heno!

Archebion Nadolig

Gyda hi’n fis Rhagfyr roedd hi hefyd yn amlwg yn fis prysur iawn o ran cardiau Nadolig. Er oeddwn i’n methu bod allan mewn ffeiriau Nadolig, ces i hwyl yn creu o’m cartref, a’n ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth!

Gwaith Dylunio

Roeddwn i hefyd yn ddiolchgar o’r cyfle i arbrofi gyda syniad newydd, wrth i gwsmer ofyn i mi greu portread fel anrheg i aelod o’r teulu.

Roedd hi’n wych cael y cyfle i arbrofi gyda syniadau newydd, a byddai’n wych clywed gennych chi os hoffech weld mwy o waith fel hyn gan Cardiau Mwydro yn y flwyddyn newydd.

Hel Syniadau i’r Flwyddyn Newydd

Ar ôl cau’r llyfr archebion i’r Nadolig, roedd hi’n dda cael yr amser i arbrofi gyda syniadau newydd – gan gynnwys cyfres newydd o gardiau i’r flwyddyn newydd.

Bydd mwy yn cael ei rannu’n fuan , ond am y tro dyma gipolwg o’r gwaith paratoi.

Diolch o galon i chi i gyd am y gefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd, ac edrych ymlaen at 2021 cyffrous.

Pob Hwyl,

Sioned

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: