Tachwedd

Mis arall wedi hedfan mynd, ac un prysur iawn hefyd!

Od iawn yw meddwl y bydd hi’n tynnu at flwyddyn cwbl newydd erbyn i mi ysgrifennu’r blog nesaf.

Be ‘da chi’n feddwl o fy header i fis Tachwedd? Dwdl bach wedi’i ysbrydoli o lun o ffrind wnes i dynnu pan yn mynd am dro. Mae hi’n hwyl cael rhoi tro ar ddylunio rhywbeth newydd a gwahanol pob mis!

Cardiau a Prints Nadolig

Dwi’n ddiolchgar iawn bod Tachwedd wedi bod yn fis prysur o greu cardiau Nadolig i gwsmeriaid. Dwi fethu rhannu llawer rhag ofn i mi sbwylio sypreis i rai, ond dyma flas o rai dwi wedi bod yn creu!

Mae dal amser i archebu, felly byddwch yn siŵr o gysylltu. Mae posib archebu trwy fy siop Etsy, neu danfonwch neges – ble mae hi hefyd yn bosib archebu cardiau am gynnig 3 am £10.

Dros y mis wnes i hefyd lansio casgliad o prints Nadoligaidd, nawr ar gael ar Etsy. Mae’r tri dyluniad yn llawen, lliwgar, a’n berffaith fel ffordd gynaliadwy ac unigryw i addurno at y Nadolig.

Radio Cymru

Bues i’n ffodus o gael fy ngwahodd i sgwrsio ar raglen Geraint Lloyd ar Radio Cymru ar y 25ain o Dachwedd.

Ces i hwyl yn sgwrsio a Geraint am y busnes, gan gynnwys cydnabod yr help dwi wedi cael i ddatblygu fy musnes gan raglenni fel Syniadau Mawr Cymru a Llwyddo’n Lleol.

Wedi methu’r cyfweliad? Mae dal cyfle i ddal i fyny ar BBC Sounds!

Prynhawn Da

Mi wnes i sôn fod mis Tachwedd yn brysur do! Wel, yn ogystal â chyfweliad ar Radio Cymru mi wnes i hefyd ffilmio eitem i Prynhawn Da, a wnaeth ddod draw i ardd fy nheulu ym Mhenygroes i sgwrsio am fy Nghardiau a GIFs Nadolig.

Bydd yr eitem allan o fewn yr wythnosau nesaf, felly byddwch yn siŵr o gadw llygaid allan ar gyfryngau cymdeithasol Cardiau Mwydro i glywed pryd fydd yr eitem yn cael ei ddarlledu.

Apêl Bocs Nadolig 

Fel bydd sawl un ohonoch yn gwybod, mae Cardiau Mwydro yn fenter dwi’n rhedeg ar yr ochr i weithio’n llawn amser i elusen Age Cymru Gwynedd a Môn. 

Eleni, mae’r elusen yn lansio ymgyrch i alluogi’r Nadolig i fod yn adeg arbennig i bobl hŷn drwy Apêl Bocs Anrheg Nadolig.

Tybed os all rhai o gwsmeriaid Cardiau Mwydro a chyn-grefftwyr ymuno i gefnogi’r ymgyrch hwn drwy greu bocs neu gyfrannu eitemau? Y gobaith yw gall anrheg fach gwneud gwahaniaeth mawr  Cysylltwch os hoffech wybodaeth bellach.

Gall y llun gynnwys: testun

Amser i Fentro

A thrwy’r mis rwyf wedi parhau i weithio’n rhan o gynllun Amser i Fentro, a chael diwrnod yr wythnos o’m swydd llawn amser i weithio ar ddatblygu fy musnes. Y cynllun hwn sydd wedi galluogi i mi wneud rhan fwyaf o’r pethau uchod, a helpu i mi ddatblygu a hyrwyddo fy musnes!

Dwi hefyd wedi cael y cyfle i archwilio syniadau newydd, fel y potensial o wasanaeth tanysgrifio i fy musnes – felly cadwch eich llygaid allan am hynny.

Y mis i ddod

Diolch i bawb am y gefnogaeth barhaus o fy musnes bach! Dwi’n edrych ymlaen at fis arall o fod yn Nadoligaidd, trwy greu cardiau, GIFs a chrefftau – ynghyd a meddwl ymlaen at y flwyddyn newydd!

Gyda syniad am rywbeth hoffech gan Cardiau Mwydro yn y flwyddyn newydd? Cysylltwch!

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: