Hydref

Helo a chroeso i fy mlog fisol ble cewch gyfle i ddysgu mwy am beth ddwi wedi bod yn gwneud dros y mis diwethaf gyda fy musnes bach Cardiau Mwydro.

(Mae hwn hefyd yn handi iawn i mi gadw trac o’r misoedd. Oes unrhyw un arall yn y gymuned crefftio yn teimlo fel bod hi’n Nadolig yn barod?!)

Be ‘da chi’n feddwl o fy header misol? Ces i hwyl yn dylunio’r dail hydrefol!

Llwyddo’n Lleol – Amser i Fentro

Y mis hwn ces i’r fraint o gychwyn ar gangen newydd rhaglen ‘Llwyddo’n Lleol’ sef Amser i Fentro.

Yn gryno, mae Amser i Fentro yn gwneud yn union hynny – rhoi’r amser i 9 o griw Llwyddo’n Lleol i fentro gyda’u busnesau – trwy ganiatáu iddynt weithio ar eu busnes am un diwrnod o’r wythnos am 6 mis.

Dwi mor ddiolchgar am y cyfle, ac fel rhywun sy’n gweithio’n llawn amser oeddwn i’n aml yn gweld hi’n anodd cael yr amser ac egni i wneud popeth gyda’m busnes ar nosweithiau a phenwythnosau. Dwi nawr wedi symud i weithio 4 diwrnod yr wythnos yn fy swydd llawn amser, a’n cael dynodi pob Dydd Mercher i Cardiau Mwydro.

Dwi wedi cael lot o hwyl yn fy mis cyntaf, dyma rhai o’r uchafbwyntiau:

  • Ces i’r cyfle i ddylunio a lansio fy nghasgliad o gardiau Nadolig i 2020, gan gynnwys dylunio fy ngherdyn digidol cyntaf – a’i argraffu’n lleol gan Gwasg Dwyfor.
Rhoddwyd Amser i Fentro y cyfle i mi dylunio cardiau busnes newydd, i helpu mwy dysgu am Cardiau Mwydro! Argraffwyd gan Gwasg Dwyfor
  • Mi wnes i fynd ati i gysylltu gydag amryw o fusnesau Cymraeg i gyflwyno fy GIFs. Roedd hyn yn cynnwys cymysgedd o e-byst ac adeiladu’r hyder i fanteisio ar fyw yng Nghaernarfon a siarad gyda busnesau annibynnol ar Stryd Palas am fy GIFs. Mae’r ymateb positif wedi bod yn anhygoel, ac mae hi’n wych cael y cyfle i ddatblygu cangen newydd i waith Cardiau Mwydro.
  • Ces i hefyd y cyfle i drefnu a lansio fy nghystadleuaeth annibynnol cyntaf erioed, sef y cyfle i ennill Pecyn Brand o GIFs gan Cardiau Mwydro. Yr enillydd oedd Ceirios Cymru ac oeddwn i mor ddiolchgar o’r ymateb ac i bawb wnaeth drio! Roedd y gystadleuaeth yn gofyn i bobl nodi eu hoff fusnes bach – felly roedd hi hefyd yn wych i gael dysgu am gymaint o fusnesau bach newydd hefyd!
Roedd fy cystadleuaeth i ennill Pecyn Brand o GIFs yn boblogaidd iawn!

GIFs Cymraeg

Fel i mi nodi uchod, dwi wedi cael cyfle dros y mis diwethaf i ddatblygu mwy ar fy ngwaith GIFs. Mae’r rhain yn cynnwys GIFs wedi’i bersonoli i fusnesau, a rhai sydd ar gael i bawb yn y bar chwilio GIFs ar Instagram.

Ar ddiwrnod olaf y mis mi wnes i fentro i rannu’r GIFs ar dudalen Facebook ‘Rhwydwaith Menywod Cymru’. Roedd yr ymateb i’r GIFs yn anhygoel – ac mae hi wedi bod yn grêt i allu cael mwy o bobl i ddysgu am fy GIFs ac i’w ddefnyddio.

Dwi’n rhedeg rhan helaeth o fy musnes (a fy mywyd!) trwy gyfrwng y Gymraeg, felly roedd hi ond yn gwneud synnwyr fy mod i’n defnyddio GIFs Cymraeg pan ar Instagram! Byddai’n hyfryd clywed eich adborth ac awgrymiadau pellach.

Mae fy nghymuned o GIFs wedi’i bersonoli i fusnesau yn tyfu!
Cysylltwch i ymuno!

Casgliad Nadolig

Yn agos at ddiwedd y mis wnes i fynd ati i lansio fy nghasgliad o gardiau Nadolig. Eleni rwyf wedi rhoi’r ffocws ar waith wedi’i bersonoli.

Dyma’r tri dyluniad cwbl wreiddiol gennyf i sy’n llawen, lliwgar a Nadoligaidd.

I ddysgu mwy am fy nghasgliad Nadolig, darllenwch am y lansiad yma.

Archebion Personol

Roedd diwedd y mis yn un prysur iawn gydag archebion cardiau, wrth i’r siopa fod ar gau. Dwi’n ddiolchgar iawn i’r sawl sydd wedi mentro i gefnogi busnes bach fel Cardiau Mwydro am y tro cyntaf, a gobeithio byddwch yn parhau i gefnogi pan fydd y siopau yn ail agor o fewn wythnos.

Dyma rhai o’r cardiau rwyf wedi cael y pleser o’u creu dros yr wythnosau diwethaf:

Y mis i ddod

Dros y mis nesaf dwi’n edrych ymlaen at greu mwy o GIFs a chardiau Nadolig. A gyda’r siopa dal ar gau dwi’n ddiolchgar at y sawl sydd wedi troi ataf i er mwyn archebu eu cardiau. Mae hi’n fwy pwysig nac erioed i gefnogi busnesau bach, a dwi’n ddiolchgar dros ben am bob cefnogaeth.

Pob hwyl,

Sioned

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: