Cardiau Nadolig

Dwi’n falch o fedru rhannu casgliad Cardiau Nadolig Cardiau Mwydro 2020.

Posib eich bod chi wedi sylwi bod rhywbeth rhyfedd am y casgliad – nid oes sgwennu arnynt! Wel mae hynny gan fy mod wedi ymateb i beth sy’n profi’n fwyaf poblogaidd i gwsmeriaid Cardiau Mwydro a chynnig cardiau Nadolig wedi’i phersonoli eleni!

Mae pob cerdyn ar gael i’w bersonoli gydag unrhyw neges o’ch dewis, wedi i’w ychwanegu gyda chaligraffi a llaw gennyf i.

Mae’r rhain yn berffaith ar gyfer rhoi neges Nadolig mwy personol, yn enwedig eleni pan fo dathlu gyda’n gilydd yn dod yn fwy anodd.

Mae’r holl gardiau yn £3.50 yr un, neu 3 am £10
Postio yn £1 (Postio am ddim i Gaernarfon)

Dyma olwg fwy manwl ar y tri dyluniad:

Torch (Wreath) Nadolig

Mae’r dyluniad lliwgar hwn wedi i’w ddylunio gennyf i a’i argraffu’n lleol gan Gwasg Dwyfor.

Ces i hwyl yn dylunio hwn a rhoi sgiliau newydd ar waith, wrth i hwn fod fy ngherdyn a dyluniad digidol cyntaf erioed!

Bydd pob cerdyn yn cael ei orffen gyda chaligraffi wedi i’w ysgrifennu gyda llaw gennyf i.

Bunting Nadoligaidd

Mae’r bunting hwyliog yma’n ddyluniad gwreiddiol gennyf i, a’n cael ei gorffen gyda dau fotwm aur.

Mae hwn yn berffaith i bawb, a’n boblogaidd iawn gyda chardiau Nadolig i athrawon.

Goets Nadoligaidd

Dyluniad gwreiddiol gan Cardiau Mwydro sy’n berffaith i ddathlu Nadolig cyntaf babi. Wedi i’w orffen gydag olwynion o fotymau coch.


I archebu eich cardiau, cysylltwch dros Facebook, Instagram neu trwy fynd i’r tab ‘Cysylltu’ ar y wefan. Byddaf yn derbyn taliad o PayPal neu Drosglwyddiad Banc.

Diolch yn fawr a byddwch yn siŵr o gefnogi siopa lleol Nadolig hwn!

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

One thought on “Cardiau Nadolig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: