Medi

Helo! Yn dilyn holi chi fy nghwsmeriaid a dilynwyr ar Instagram pa iaith hoffech fy mlogs misol fod o hyn ymlaen a Chymraeg oedd yr ateb. Ond os ‘da chi’n nabod rhywun byddai’n hoffi’r cynnwys yma yn Saesneg – jest gadewch i mi wybod!

Felly falch o fwydro chi am hanes misol Cardiau Mwydro yn iaith y nefoedd o hyn ymlaen!

Llwyddo’n Lleol

Roedd mis Medi yn fis o ddod a chynllun 10 wythnos Llwyddo’n Lleol i glo.

Yn y byd normal, byddai’r cynllun wedi cloi gyda digwyddiad pitsio yn M-Sparc i’r criw a’m teuluoedd, ffrindiau a chefnogwyr. Ond mae eleni wedi ein herio i weithio mewn ffyrdd gwahanol – felly pitsio am gwch yng nghanol y Fenai oedd yr ail opsiwn mwyaf rhesymol wrth gwrs!

Fi ar long ar y Fenai! (Llun gan Hwb Menter)

Dyma fy nhro cyntaf erioed ar y fenai, ac er fy mod i fethu nofio – oeddwn i’n teimlo’n ddigon saff a hapus yn mynd allan ar y cwch mor leidr i recordio pitsh i Llwyddo’n Lleol ar gyfer y digwyddiad ffeinal dros Zoom. Roedd hi’n wych bod ar y fenai, a chael cyfarfod rhywfaint o griw Llwyddo’n Lleol am y tro cyntaf hefyd!

Roedd mis Medi hefyd yn gyfle i’r cyhoedd pleidleisio am wobr ‘Barn y Bobl’ i ddewis siwrne a busnesau p’run o’r 14 ohonom oeddent wedi ei fwynhau orau.

Noson Taro’r Nodyn

Wedyn ar ddiwedd y mis cawsom y cyfle i wylio’r holl pitches mewn digwyddiad ar Zoom gyda’m teuluoedd a ffrindiau. Oedd hi’n grêt clywed faint o bell roedd pawb wedi dod, a chaniatáu i fwy clywed am ein mentrau.

Roedd hi’n noson wych, a’n sypreis hyfryd i glywed fy mod i’n un o’r tri llwyddiannus i ennill gwobr ‘Barn y Bobl’, a chael £200 i wario ar fy musnes. Diolch o galon i bawb am gefnogi fy siwrne a phleidleisio. Edrych ymlaen at y dyfodol.

GIFs i Funsesau

Roedd Medi hefyd yn fis o lansio fy GIFs i Fusnesau

Diolch o galon i bawb am y gefnogaeth, mae hi wedi bod yn grêt cael creu nhw ac adeiladu ar ddarpariaeth Cardiau Mwydro. Dwi’n cynnig cymeriadau cartŵn, animeiddio logos neu becyn gydag ychydig o bopeth.

Ambell i GIF i fusnesau rwyf wedi i’w creu dros y mis diwethaf

Dwi hefyd wedi bod yn parhau i greu GIFs o leoliadau ar draws Cymru i bawb cael eu defnyddio – o Sir Fôn i Gaerdydd i Gonwy a mwy! Teipiwch i mewn ‘Cardiau Mwydro’ i’r GIF Search bar i ddod o hyd iddynt – a gadewch i mi wybod os hoffech weld mwy o leoliadau. Mae hi’n dda cael rhoi enwau Cymraeg lleoedd ar y map ar lein!

GIFs Lleoliadau. Wir yn mwynhau creu rhain!

Cysylltwch i archebu eich GIFs chi!

Archebion

Rwyf hefyd wedi cael y fraint o greu amrywiaeth gwych o archebion o gardiau a prints dros y mis diwethaf.

Gan weithio swydd tu ôl i ddesg 5 diwrnod yr wythnos mae hi pob tro’n wych i gael edrych i ffwrdd o’r sgrin a chreu gwaith gyda phapur a phensil.

Eisiau cerdyn neu brint ar gyfer achlysur arbennig? Cysylltwch i archebu neu cewch siopa am brint ar fy siop Etsy.

Y mis i ddod

Mae genna i dipyn o brosiectau cyffrous ar y gweill i fis Hydref, ynghyd a gweithio ar gynnyrch i’r Nadolig. Byddai’n grêt clywed gennych chi os oes rhywbeth penodol hoffech weld genna i.

Tan dro nesaf,

Sioned

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: