Newydd! GIFS wedi’i bersonoli

Chwilio am ffordd o sefyll allan ar gyfryngau cymdeithasol? Beth am fuddsoddi mewn GIF wedi’i bersonoli i’r busnes neu eich hunain, wedi i’w ddylunio gan Sioned o Cardiau Mwydro.

Mae pob GIF yn cwbl unigryw, a’n berffaith i’w ddefnyddio ar eich Straeon Instagram neu Facebook, ac ar gael i’w ddefnyddio am byth!

Fe allwch archebu GIF ar gyfer defnydd preifat, neu ddewis i’w gael ar gael i bawb trwy’r teclyn chwilio am GIF ar Instagram, Facebook neu WhatsApp. Mae’r opsiwn yma’n berffaith i rheiny sydd yn chwilio i gwsmeriaid, ffans a llysgenhadon lledaenu’r gair am eu brand.

Mae tri dewis gwahanol ar gael:

GIF o’ch logo

Cyfle i adeiladu presenoldeb eich busnes gyda GIF wedi’i animeiddio o logo eich brand.

Cymeriad cartŵn wedi’i bersonoli

Ffordd hollol unigryw o wneud i’ch busnes sefyll allan a dathlu’r person tu ôl i’r busnes. Gadewch i Sioned eich troi i mewn i gymeriad cartŵn ciwt, a hynny gyda crys-t wed brandio.

Amrywiaeth o symudiadau gwahanol i ddewis o, gan gynnwys rhai thematig (e.e. Nadolig, Calan Gaeaf).

Pecyn Brand

Am y cyfle gorau i wneud i’ch busnes sefyll allan o’r dorf, beth am fuddsoddi mewn pecyn GIF i’ch busnes. Mae’r Pecyn Brand yn cynnwys:

GIF o’ch Logo + 3 Amrywiad o Gymeriad GIF

Sut i Archebu

I archebu, neu ddarganfod mwy – cysylltwch â Cardiau Mwydro ar Facebook, Instagram neu E-bost.

Wrth archebu bydd gofyn i chi ddarparu lluniau clir, a chyflwyno taliad llawn cyn cychwyn ar y gwaith.

Byddwn yn anelu at gael archebion yn barod o fewn 7 diwrnod o dderbyn taliad, ond gan fy mod hefyd yn gweithio’n llawn amser mae’n bosib byddaf yn gweithredu sustem rhestr aros ar gyfnodau.

Gyda rhywbeth arall mewn golwg?

Dwi o hyd yn agored i archwilio syniadau newydd, a byddwn yn hapus i edrych at ddatblygu syniadau eraill i gyrraedd anghenion eich busnes.

Hefyd, byddwch yn siŵr o chwilio am ‘Cardiau Mwydro’ yn y bar chwilio GIF i ddarganfoddywediadau Cymraeg hwyl ar ffurf GIF, ar gael am ddim i bawb cael defnyddio!

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

One thought on “Newydd! GIFS wedi’i bersonoli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: