Sul y Tadau

Rwyf yn falch iawn o fedru rhannu Casgliad Sul y Tadau Cardiau Mwydro.

Bydd Sul y Tadau yn cael ei ddathlu ar y 21ain o Fehefin eleni.

Yn y casgliad eleni mae tri cherdyn unigryw maint A6, oll wedi i’w gwneud gyda llaw. £2.50 yr un + £1 postio.

Dathlu Sul y Tadau gyda rhywun arall? Mae hefyd posib addasu’r cardiau i gynnwys enwau neu Taid, Dadi a.y.b.. Mae pob dyluniad hefyd ar gael yn Saesneg.

Archebion Personol

Chwilio am gerdyn mwy personol? Peidiwch ag anghofio am wasanaeth Archebion Personol Cardiau Mwydro. Cardiau gydag unrhyw lun a thestun o’ch dewis am £3.50 yr un.

Sut i Archebu?

Mae archebu yn syml! Danfonwch neges i Cardiau Mwydro dros Instagram neu Facebook yn nodi beth hoffech archebu.

Mae Cardiau Mwydro yn derbyn PayPal neu Drosglwyddiad Banc. Byddwn yn postio rhwng 2-4 diwrnod o dderbyn eich archeb.


Ar Sul y Tadau, beth am fynd ati i gefnogi busnes bach lleol?

2020-06-21T12:07:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

Sul y Tadau

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

One thought on “Sul y Tadau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: