Cyfarchion o Gartref

Gyda’r rhan helaeth ohonom oddi wrth y rheiny sydd agosaf atom yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae Cardiau Mwydro yn falch o rannu cyfres newydd o gardiau Cyfarchion o Gartref (Greetings from Home) i ddod a theuluoedd a ffrindiau ynghyd.

Mae cardiau Cyfarch o’m Cartref yn gardiau unigryw personol i chi allu danfon neges o gyfarch i’r rheiny na allwch fod gydag ar hyn o bryd.

Mae pob cerdyn wedi i’w gwneud gyda llaw ac yn medru danfon cyfarch o unrhyw leoliad neu deulu – wedi i’w personol i’ch dewis chi.

Mae’r rhain yn ffordd berffaith o godi calon a chadw mewn cysylltiad, gan gefnogi achos da a busnes bach lleol ar yr un pryd hefyd – gyda 10% o werthiant bob cerdyn yn mynd i elusen Awyr Las NHS Cymru.

Cardiau yn £3.50 yr un + £1 postio.


Diddordeb mewn archebu?

I archebu, cysylltwch â Cardiau Mwydro trwy ddanfon neges ar Facebook neu Instagram gyda manylion o beth hoffech ar eich cerdyn. Rydym yn derbyn PayPal neu Drosglwyddiad Banc.


A wyddoch chi?

Mae Cardiau Mwydro hefyd yn cynnig yr opsiwn i ysgrifennu tu fewn i’ch cardiau a’i ddanfon yn uniongyrchol i’r derbynnydd am ddim cost ychwanegol.

Stay Safe. Stay Home. Stay in Touch

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

One thought on “Cyfarchion o Gartref

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: