Sul y Mamau

Falch iawn o fedru rhannu Casgliad Sul y Mamau Cardiau Mwydro.

Pedwar cerdyn unigryw maint A6 wedi i’w gwneud gyda llaw. £2.50 yr un.

Dathlu Sul y Mamau gyda rhywun arall? Mae hefyd posib addasu’r cardiau i gynnwys enwau neu Nain, Mam Gu, Anti a.y.b. Hefyd ar gael yn Saesneg.

A hefyd yn cyflwyno rhywbeth hollol newydd gan Cardiau Mwydro: Printiau Sul Y Mamau. Ar gael mewn maint A5 neu A4. Perffaith i’w rhoi fel anrheg i fam ar Sul Y Mamau. Pob un wedi i’w greu yn unigol gyda llaw. Hefyd ar gael yn Saesneg.

Sut i Archebu?

Mae archebu yn syml! Danfonwch neges dros Instagram neu Facebook yn nodi beth hoffech archebu.

Mae Cardiau Mwydro yn derbyn PayPal neu Trosglwyddiad Banc. Byddwn yn postio rhwng 2 – 4 diwrnod o dderbyn eich archeb.

Y Sul Y Mamau hyn, beth am fynd ati i gefnogi busnes bach lleol.

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

One thought on “Sul y Mamau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: